A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-6 (Waardeloos-6) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin (Punt van Grace Gift Tin)

I woke up today with a revelation
Songtekst betekenis: Ik werd wakker vandaag met een openbaring
An introduction to the truth
Songtekst betekenis: Een inleiding tot de waarheid
I knew the world was round
Songtekst betekenis: Ik wist dat de wereld rond was
What goes up comes down
Songtekst betekenis: Wat omhoog gaat komt neer
And maybe I
Songtekst betekenis: En misschien ik
Finally got it figured out
Songtekst betekenis: Ten slotte kreeg bedacht het
Chorus
Songtekst betekenis: Koor
A moment is worthless
Songtekst betekenis: Een moment is waardeloos
No meaning, purpose
Songtekst betekenis: Geen betekenis, doel
Every breath is just wasted
Songtekst betekenis: Elke adem is gewoon verspild
If you are not the center of my world
Songtekst betekenis: Als u niet het centrum van mijn wereld
I'm just drifting, barely existing
Songtekst betekenis: Ik ben gewoon drijven, nauwelijks bestaande
Every minute without you
Songtekst betekenis: Elke minuut zonder dat u
Is worthless
Songtekst betekenis: Is waardeloos
You know the state of my condition
Songtekst betekenis: U weet dat de status van mijn conditie
And yet you hold me anyway
Songtekst betekenis: En nog u houdt me toch
So I won't take a step unless it's your direction
Songtekst betekenis: Dus zal ik niet een stap nemen tenzij het uw richting
Where was I
Songtekst betekenis: Waar was ik
Before I finally realized
Songtekst betekenis: Voordat ik eindelijk besefte
Chorus
Songtekst betekenis: Koor
There's a void in my heart
Songtekst betekenis: Er is een leegte in mijn hart
Where it's empty and dark
Songtekst betekenis: Waar het is leeg en donkere
Without You and Your love
Songtekst betekenis: Zonder u en uw liefde
Lord, I'm broken apart
Songtekst betekenis: Heer, ben ik gesplitst
I surrender my life
Songtekst betekenis: Ik overgave mijn leven
To be right where You are
Songtekst betekenis: Recht om te worden waar u ook bent
Worthless-6 (Waardeloos-6) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace