A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace (Er Is niets meer dan Grace) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: No Changin' Us (No Changin' Us)

What do you say to someone
Songtekst betekenis: Wat zeg je aan iemand
Who feels like they’ve lost it all
Songtekst betekenis: Die voelt alsof ze alles hebben verloren
Over the edge, with no one there to break their fall
Songtekst betekenis: Over de rand, met niemand er hun val te breken
And what do you say to someone
Songtekst betekenis: En wat zeg je aan iemand
Who feels so unloved
Songtekst betekenis: Die voelt zo onbemind
Giving themselves away
Songtekst betekenis: Zelf weggeven
A little bit everyday
Songtekst betekenis: Een beetje bits dagelijks
Just to be good enough
Songtekst betekenis: Gewoon om goed genoeg

And what do you say to a hopeless soul
Songtekst betekenis: En wat zeggen u tegen een hopeloos ziel
Who can’t remember their way home
Songtekst betekenis: Wie kan me niet herinneren hun weg naar huis
And everything is out of their control
Songtekst betekenis: En alles is hun onbeheerst

There is no valley
Songtekst betekenis: Er is geen vallei
There is no darkness
Songtekst betekenis: Er is geen duisternis
There is no sorrow
Songtekst betekenis: Er is geen verdriet
Greater than the grace of Jesus
Songtekst betekenis: Groter is dan de genade van Jezus
There is no moment
Songtekst betekenis: Er is geen moment
There is no distance
Songtekst betekenis: Er is geen afstand
There is no heartbreak
Songtekst betekenis: Er is geen hartzeer
He can’t take you through
Songtekst betekenis: Hij kan niet nemen u door
So before you think that you’re too lost to save
Songtekst betekenis: Dus voordat je denkt dat je bent ook verloren om op te slaan
Remember there is nothing greater than grace
Songtekst betekenis: Vergeet niet dat er is niets meer dan genade

What do you say to someone
Songtekst betekenis: Wat zeg je aan iemand
Whose life is on the line
Songtekst betekenis: Wiens leven is op de lijn
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Songtekst betekenis: En ze zijn niet zeker wat gebeurt er na hun laatste adem in tijd
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Songtekst betekenis: Wat zeg je aan iemand die heeft gebouwd een muur die je niet kan doorbreken
And it’s so hard for them to hear the truth
Songtekst betekenis: En het is zo moeilijk voor hen om te horen van de waarheid

What do you say to a life of regret
Songtekst betekenis: Wat doe je zeggen tot een leven van spijt
That’s trying so hard to forget
Songtekst betekenis: Die zo hard probeert te vergeten
What do you say to dreams unmet
Songtekst betekenis: Wat zeg je aan dromen onvervulde

Don’t lose heart
Songtekst betekenis: Niet verliezen hart
Don’t let go
Songtekst betekenis: Niet laten gaan
Don’t give up
Songtekst betekenis: Geef niet op
You are not alone
Songtekst betekenis: Je bent niet alleen
There Is Nothing Greater Than Grace (Er Is niets meer dan Grace) Songtekst There Is Nothing Greater Than Grace (Er Is niets meer dan Grace) Songtekst-2 There Is Nothing Greater Than Grace (Er Is niets meer dan Grace) Songtekst-3 There Is Nothing Greater Than Grace (Er Is niets meer dan Grace) Songtekst-4

Meer Albums van Punt van Grace