A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-5 (De liefde van Christus-5) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: The Love of Christ-4 (De liefde van Christus-4)

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]
How long (how long)
Songtekst betekenis: Hoe lang (hoe lang)
How wide (how wide)
Songtekst betekenis: Hoe breed (hoe breed)
Is the love of Christ
Songtekst betekenis: Is de liefde van Christus
How deep (how deep)
Songtekst betekenis: Hoe diep (hoe diep)
How high (how high)
Songtekst betekenis: Hoe hoog (hoe hoog)
Is the love of Christ
Songtekst betekenis: Is de liefde van Christus

It would take ten thousand lifetimes
Songtekst betekenis: Het zou duren tien duizend levens
To comprehend, a love with no beginning
Songtekst betekenis: Te begrijpen, een liefde met geen begin
A love that knows no end
Songtekst betekenis: Een liefde die geen einde weet

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]

More than any heart could measure or ever hold
Songtekst betekenis: Meer dan enige hart kan meten of ooit houden
His love could fill the oceans
Songtekst betekenis: Zijn liefde kan vullen de oceanen
'Til they overflowed
Songtekst betekenis: 'Til ze overstroomd

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]

Higher than the mountains
Songtekst betekenis: Hoger dan de bergen
Deeper than the ocean
Songtekst betekenis: Dieper dan de Oceaan
Farther than the reach of the sky
Songtekst betekenis: Verder dan het bereik van de hemel
Wider than the heavens
Songtekst betekenis: Breder dan de hemelen
Longer than forever
Songtekst betekenis: Langer dan voor eeuwig
Greater is the love of Christ
Songtekst betekenis: Groter is de liefde van Christus

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]
The Love of Christ-5 (De liefde van Christus-5) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace