A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (De liefde die hij voor u heeft) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: The Whole Truth-3 (De hele waarheid-3)

When you're living for the love of
Songtekst betekenis: Wanneer voor de liefde van je leven
A lifetime
Songtekst betekenis: Een leven lang
You wonder if the waiting will ever end
Songtekst betekenis: Vraag je je af als het wachten zal ooit eindigen
And the right from the wrong
Songtekst betekenis: En het recht van de verkeerde
That you've guarded so long
Songtekst betekenis: Dat u zo lang heb bewaakt
Is closer that it's ever been
Songtekst betekenis: Dichter dat het ooit is geweest
But sometimes a moment of weakness
Songtekst betekenis: Maar soms een moment van zwakte
Can sacrifice the treasure of time
Songtekst betekenis: De schat van tijd kan offeren
And cause you to miss the miracle
Songtekst betekenis: En ertoe leiden dat u te missen van het wonder
That god longs for you to find
Songtekst betekenis: Dat god verlangt voor u te vinden

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]
There's a love he has for you
Songtekst betekenis: Er is een liefde die hij voor u heeft
There's a heart that he's been saving
Songtekst betekenis: Er is een hart dat hij heeft gespaard
There's a joy beyond all measure
Songtekst betekenis: Er is een vreugde alle mateloos
That only comes from waiting
Songtekst betekenis: Dat komt slechts uit wachten
There's a love he has for you
Songtekst betekenis: Er is een liefde die hij voor u heeft
It's more than the hope you're holding to
Songtekst betekenis: Het is meer dan de hoop die u vasthebt te
And you will find the only love that's true
Songtekst betekenis: En vindt u de enige liefde thats true
Is the love he has for you
Songtekst betekenis: Is de liefde die hij voor u heeft

When you're torn between today
Songtekst betekenis: Wanneer u bent verscheurd tussen vandaag
And tomorrow
Songtekst betekenis: En morgen
And holding out for something you
Songtekst betekenis: En voor iets u stak
Cannot see
Songtekst betekenis: Kan niet zien
There's a strength you can find
Songtekst betekenis: Er is een kracht die u kunt vinden
Knowing in god's own time
Songtekst betekenis: Weten in Gods eigen tijd
You'll discover what he meant to be
Songtekst betekenis: U zult ontdekken wat hij bedoeld om te worden
'Cause love like the father intended
Songtekst betekenis: Want liefde als de vader die bestemd zijn
Is more than just a state of the heart
Songtekst betekenis: Is meer dan alleen een staat van het hart
So don't give up hope in the holding on
Songtekst betekenis: Dus niet wanhopen in het bedrijf op
'Cause no matter who you are
Songtekst betekenis: Want ongeacht wie u bent

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]
The Love He Has for You (De liefde die hij voor u heeft) Songtekst The Love He Has for You (De liefde die hij voor u heeft) Songtekst-2 The Love He Has for You (De liefde die hij voor u heeft) Songtekst-3 The Love He Has for You (De liefde die hij voor u heeft) Songtekst-4

Meer Albums van Punt van Grace