who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Hilton (Het Hilton) Songtekst

Kunstenaars: Raekwon (Raekwon)

Album: R.A.G.U. Rae and Ghost United (R.A.G.U. Rae en geest Verenigd)

[Raekwon]
Songtekst betekenis: [Raekwon]
This Nigga just bought eleven machine guns
Songtekst betekenis: Deze Nigga kocht elf machinegeweren
And he brought them in my crib
Songtekst betekenis: En hij bracht hen in mijn wieg

[Ghostface Killah]
Songtekst betekenis: [Ghostface Killah]
Glittered out, stout face, teck, Rae up in the Hilton
Songtekst betekenis: Flonkerde uit, stout gezicht, teck, Rae omhoog in het Hilton
Heard Nia Long is in the building
Songtekst betekenis: Nia Long-gehoord in het gebouw
Penthouse fashion, ordered out room service
Songtekst betekenis: Penthouse mode, besteld uit Roomservice
It looked bugged cause the waiter looked nervous
Songtekst betekenis: Het zag er afgeluisterd oorzaak de ober keek nerveus
Lift off the lid, seen two shiny thirty-eights aimed at the kid
Songtekst betekenis: Til van het deksel, gezien twee glanzende dertig-achten het kind gericht
What I do, duck!
Songtekst betekenis: Wat ik, eend!
Rae up in the shower singing
Songtekst betekenis: RAE omhoog in de douche, zingen
Son don't know that it's real
Songtekst betekenis: Zoon weet niet dat het echt is
Coming looking like he about peel something
Songtekst betekenis: Komt kijken als hij over peel iets
In a tight jam, red down, matching like Santa
Songtekst betekenis: In een strakke jam, rood onderaan, bijpassende als Santa
If I could just reach my hammer
Songtekst betekenis: Als ik kon gewoon mijn hamer bereiken
He bust two shots, I played mice
Songtekst betekenis: Hij buste twee schoten, ik speelde muizen
Ran to the spot were the sun was at, quickly he was blinded by the ice
Songtekst betekenis: Ran naar de plaats waren de zon was, snel hij werd verblind door het ijs
That's when Rae ran out of the back
Songtekst betekenis: Dat is wanneer Rae liep uit de achterkant
Towel on, soap on his arms, spit duke around, fell on my lap
Songtekst betekenis: Handdoek op, zeep op zijn armen, spit hertog rond, viel op mijn schoot

[Raekwon]
Songtekst betekenis: [Raekwon]
Yo, what the fuck happened?
Songtekst betekenis: Yo, wat de fuck is er gebeurd?

[Ghostface Killah]
Songtekst betekenis: [Ghostface Killah]
It was a set up to get wet up
Songtekst betekenis: Het was een set omhoog te krijgen NAT omhoog

[Raekwon]
Songtekst betekenis: [Raekwon]
Starks your bleeding
Songtekst betekenis: Starks uw bloeden

[Ghostface Killah]
Songtekst betekenis: [Ghostface Killah]
Nah, his blood fucked my white leather up
Songtekst betekenis: Nee, zijn bloed mijn witte lederen fucked omhoog
Ten G's down the drain
Songtekst betekenis: Tien G's onderaan het afvoerkanaal
Yo hurry up, we got to get him up
Songtekst betekenis: Yo schiet op, we hebben hem opstaan
Get the sheets son, let's fix him up
Songtekst betekenis: Krijgen de bladen zoon, laten we fix hem omhoog
Lock the door, turn the TV off, your kicks is near the light switch
Songtekst betekenis: Vergrendelen van de deur, zet de televisie uit, is uw kicks in de buurt van de lichtschakelaar

[Raekwon]
Songtekst betekenis: [Raekwon]
Just give me two minutes to iron my shirt, find my ices
Songtekst betekenis: Geef me twee minuten ijzer mijn shirt te vinden mijn ices

(Ghostface Killah)
Songtekst betekenis: (Ghostface Killah)
The hit came quick
Songtekst betekenis: De hit kwam snel
Hit the jack, star six
Songtekst betekenis: Druk op de-aansluiting, zes sterren
Ghost
Songtekst betekenis: Ghost

[Raekwon & Ghostface Killah]
Songtekst betekenis: [Raekwon & Ghostface Killah]
Put down the phone stupid
Songtekst betekenis: Zette de telefoon domme
Wipe off your prints
Songtekst betekenis: Vegen van uw afdrukken

[Ghostface Killah]
Songtekst betekenis: [Ghostface Killah]
Rae ran hysterically
Songtekst betekenis: Rae liep hysterisch
Slipped on soap
Songtekst betekenis: Gleed op zeep
Landed on his back, with his gat, now that's dope
Songtekst betekenis: Landde op zijn rug, met zijn gat, now thats dope
We got three minutes, nobody seen shit
Songtekst betekenis: We hebben drie minuten, niemand gezien shit
Somebody might have heard shit
Songtekst betekenis: Iemand zou kunnen hebben gehoord shit
Singing on some Martin, were my momma bird shit
Songtekst betekenis: Zingen op sommige Martin, waren mijn momma vogel shit
Fuck your socks, that's when we heard the door knock
Songtekst betekenis: Fuck je sokken, dat is wanneer we de deur kloppen gehoord
Everything all right? Partying son, balloons popped
Songtekst betekenis: Alles oke? Feesten zoon, ballonnen een pop-fly
Threw this dude under the bed
Songtekst betekenis: Gooide deze kerel onder het bed
A half dressed Raekwon, swallowing diamonds
Songtekst betekenis: Een half gekleed Raekwon, slikken diamanten
Had money in juice up on his wedding day
Songtekst betekenis: Had geld in SAP op zijn trouwdag
The phone rang off, the tea kettle blew, wifey hitting me,
Songtekst betekenis: De telefoon ging af, de waterkoker voor thee blies, wifey raken mij,
What you want sweaty, Lima beans and kidney
Songtekst betekenis: Wat je wilt bezwete, Lima bonen en nier
Trashed the beeper, slowly I reached for the reefer
Songtekst betekenis: Lazarus de semafoon, langzaam ik bereikt voor de reefer
Throw a Costa, peep oh son the house keeper
Songtekst betekenis: Gooi een Costa, gluren oh zoon de huisbewaarder
Soap suds dripping from his nuts, cut up gut
Songtekst betekenis: Zeep suds druipen van zijn noten, versneden gut
Praying how me make it out the telly and touch
Songtekst betekenis: Bidden wil hoe uit de telly en touch

[Chorus: Ghostface Killah]
Songtekst betekenis: [Koor: Ghostface Killah]
Fuck it, a Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Songtekst betekenis: Fuck het, een Wesley Snipes beweging op een zondag in Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Songtekst betekenis: We laptop niggas, misdadigers in een computer
Caught up in the grimy shit
Songtekst betekenis: Gevangen in de groezelige shit
Finding two days later a murder and we got to make this flight shit
Songtekst betekenis: Vinden van twee dagen later een moord en wij kreeg te maken van deze vlucht shit
It was a Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Songtekst betekenis: Het was een Wesley Snipes beweging op een zondag in Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Songtekst betekenis: We laptop niggas, misdadigers in een computer
A Wesley Snipes movement on a Sunday in Bermuda
Songtekst betekenis: Een Wesley Snipes beweging op een zondag in Bermuda
We laptop niggas, thugs in a computer
Songtekst betekenis: We laptop niggas, misdadigers in een computer

[Raekwon]
Songtekst betekenis: [Raekwon]
Hey yo, the pressures on, sonny got murk
Songtekst betekenis: Hey yo, de druk op, sonny kreeg murk
Its time to move fast
Songtekst betekenis: Zijn tijd om te bewegen snel
Hey yo, Deini it's on, check out the news flash
Songtekst betekenis: Hey yo, Deini het is, kijk op de nieuwsflits
Flew out the next day, back to the Tony estates
Songtekst betekenis: De volgende dag, terug naar de Tony landgoederen vloog
Blew on the first class flight to L.A.
Songtekst betekenis: Blies op de eerste klas vlucht naar L.A.
It ain't take long, I pulled a few strings on the horn
Songtekst betekenis: Het is niet te lang, ik trok een paar tekenreeksen op de hoorn
So were it came from?
Songtekst betekenis: Dus waren het vandaan?
That nigga we stuck and took the caine from
Songtekst betekenis: Dat nigga we vast en nam de caine van
We should have killed him when we had him
Songtekst betekenis: We moeten hem hebben gedood toen we hem hadden
Yo I was holding a Magnum
Songtekst betekenis: Yo hield ik een Magnum
Yeah we bagged him, but we let him slide in the wagon
Songtekst betekenis: Ja we hem in zakken, maar we laten hem dia in de wagen
His bad little brown ho, from out Chicago
Songtekst betekenis: Zijn slecht weinig brown ho, van uit Chicago
She move his cargo, good at handling Roscoes
Songtekst betekenis: Ze bewegen zijn lading, goed in het omgaan met Roscoes
We had our eyes closed God, we should have seen it coming
Songtekst betekenis: We hadden onze ogen gesloten God, we moeten zien aankomen
He should have seen me coming, running out the shower gunning
Songtekst betekenis: Hij moet hebben gezien mij komen, uit de douche loopt gunning
Now that I figured it, she put the waiter on
Songtekst betekenis: Nu dat ik dacht het dat, zetten ze de ober
It all came to me, in back of my mind, just like my favorite song
Songtekst betekenis: Dit alles kwam bij mij, achterkant van mijn gedachten, net als mijn favoriete liedje
Dawned on me later on
Songtekst betekenis: Daagde het op me later
By then the day was gone
Songtekst betekenis: Tegen die tijd was de dag weg
How dare this nigga even think that he could take us on
Songtekst betekenis: Hoe durft deze nigga zelfs denken dat hij ons op zou kunnen nemen
Smoke the Cee Allah
Songtekst betekenis: Roken de Cee Allah
Sent the kite through the Pens
Songtekst betekenis: De vlieger verzonden via de pennen
Him and big Dan
Songtekst betekenis: Hem en grote Dan
Known to split wigs, with razor sharp gems
Songtekst betekenis: Bekend om te splitsen pruiken, met scheermes scherpe edelstenen
Giants from Attica riots
Songtekst betekenis: Reuzen van Attica rellen
Halls is quiet
Songtekst betekenis: Hallen is rustig
CO's with babies on their arms look tight
Songtekst betekenis: CO's met baby's op hun armen kijken strak
And this nigga from down state got shipped up north
Songtekst betekenis: En deze nigga van beneden staat heb verzonden naar het noorden
Stocky young fella, running his lips on how he set it off
Songtekst betekenis: Gedrongen jonge vent, die zijn lippen op hoe hij het verrekend worden uitgevoerd
Then heard that shit, plus got that kite
Songtekst betekenis: Toen hoorde dat shit, plus kreeg dat kite
Money got murdered in his bunk that night
Songtekst betekenis: Geld werd vermoord in zijn stapelbedden die nacht

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]
The Hilton (Het Hilton) Songtekst The Hilton (Het Hilton) Songtekst-2 The Hilton (Het Hilton) Songtekst-3 The Hilton (Het Hilton) Songtekst-4
Deze pagina is ontworpen om songteksten van Het Hilton te bieden die worden verzameld in het album R.A.G.U. Rae en geest Verenigd dat is gemaakt door singer Raekwon. U de volgende tekstversie van Het Hilton lezen. Als u geïnteresseerd bent in andere nummers in hetzelfde album, klikt u op Het Hilton. Als u een uitgebreide lijst met albums van dezelfde zanger wilt vinden, klikt u op Raekwon. Als u van dergelijke Songteksten houdt, u deze pagina aan uw favoriet toevoegen. Voor het gemak kun je ook de afbeeldingsversie van Het Hilton downloaden om af te drukken, of je het delen met je vrienden via E-mail, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, enz. Aan het einde van deze pagina ziet u songteksten van Het Hilton in andere 42-talen, waaronder Arabisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Fins, Frans, Hebreeuws, Hongaren, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Thais, enz. Aan de ene kant, schrijf ons alsjeblieft als je Songteksten in PDF-versie nodig hebt of MP3 van Het Hilton gratis wilt downloaden. Aan de andere kant, als je weet van andere nummers die niet zijn opgenomen in dit album, neem dan gerust contact met ons op. We zullen het opnemen tijdens de volgende update van onze database.