A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Toevluchtsoord van liefde) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Point of Grace-2 (Punt van Grace-2)

Words & music by john mandeville
Songtekst betekenis: Woorden & muziek van john mandeville

Lord, I need for you to know
Songtekst betekenis: Heer, heb ik voor u om te weten
It's only your love, I would die for
Songtekst betekenis: Het is alleen uw liefde, ik zou sterven voor
So please say you'll never go
Songtekst betekenis: Zo gelieve te zeggen nooit ga je
When you say that you'll stay
Songtekst betekenis: Wanneer u zegt dat u zult blijven
Words fall short of sentiment
Songtekst betekenis: Woorden achterblijven bij sentiment
As tears fall from my eyes
Songtekst betekenis: Als tranen uit mijn ogen vallen
Cause hearts fail on all sides
Songtekst betekenis: Oorzaak harten mislukken op alle kanten
While mine's safe inside
Songtekst betekenis: Terwijl de mijne is veilig binnen

(chorus)
Songtekst betekenis: (koor)
Your refuge of love
Songtekst betekenis: Uw toevlucht van liefde
Oh, you're my refuge of love
Songtekst betekenis: Oh, bent je mijn toevlucht van liefde
For so long, I never thought I'd find you
Songtekst betekenis: Voor zo lang, ik had nooit gedacht dat zou ik vinden u
Oh, you're my refuge of love
Songtekst betekenis: Oh, bent je mijn toevlucht van liefde
Love's never been so right
Songtekst betekenis: Liefde is nog nooit zo goed geweest
Love's never been so right
Songtekst betekenis: Liefde is nog nooit zo goed geweest
'cause I finally found a haven for my heart
Songtekst betekenis: want ik eindelijk een toevluchtsoord voor mijn hart
In your refuge of love
Songtekst betekenis: In uw toevlucht van liefde

Guess I believed you'd come and go
Songtekst betekenis: Denk dat ik geloofde u zou komen en gaan
Like every other love in my life
Songtekst betekenis: Net als elke andere liefde in mijn leven
And, oh, I tried you so
Songtekst betekenis: En, oh, heb ik geprobeerd u zo
Yet faithfully, your patience won my willingness
Songtekst betekenis: Trouw, won uw geduld nog mijn bereidheid
And slowly it became clear to me
Songtekst betekenis: En langzaam werd het mij duidelijk
That you gave you life
Songtekst betekenis: Dat u gaf je leven
So I could spend mine in...
Songtekst betekenis: Dus kon ik doorbrengen mijne in...

(repeat chorus) 3x
Songtekst betekenis: (herhalingschorus) 3 x

Refuge of Love (Toevluchtsoord van liefde) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace