A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praise Forevermore-2 (Lof eeuwigheid-2) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Free to Fly-2 (Vrij om te vliegen-2)

Earnestly I sought You, lovingly You found me
Songtekst betekenis: Serieus, heb ik geprobeerd u, liefdevol je me gevonden
Embraced me as Your child, now I'll never be the same
Songtekst betekenis: Omarmd mij als uw kind, nu ik zal nooit hetzelfde
No greater love than Yours, Lord, never known it before
Songtekst betekenis: Geen grotere liefde dan de jouwe, Lord, nooit eerder gekend
Only ever dreamed about this abundant love
Songtekst betekenis: Alleen ooit gedroomd over deze overvloedige liefde

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Songtekst betekenis: Zingen, "Hallelujah, Hallelujah" aan mijn awesome God
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Songtekst betekenis: Lift mijn stem tot mijn beste vriend, ik zal u loven tot het einde
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Songtekst betekenis: Zingen, "Hallelujah, Hallelujah" naar de trouw
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Songtekst betekenis: Hef mijn handen ter ere van u, heer, ik zal eeuwigheid prijzen

How could I say thank You for joy and peace so beautiful?
Songtekst betekenis: Hoe kan ik zeggen dank u voor vreugde en vrede zo mooi?
Father, friend, my Jesus, lover of my soul
Songtekst betekenis: Vader, vriend, mijn Jezus, liefhebber van mijn ziel
Savior of the world, I, I dance before Your throne
Songtekst betekenis: Verlosser van de wereld, ik, ik dansen voor uw troon
Now all that is within me will rise to glorify
Songtekst betekenis: Nu stijgen dat alles is in mij zal om te verheerlijken

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Songtekst betekenis: Zingen, "Hallelujah, Hallelujah" aan mijn awesome God
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Songtekst betekenis: Lift mijn stem tot mijn beste vriend, ik zal u loven tot het einde
Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Songtekst betekenis: Zingen, "Hallelujah, Hallelujah" naar de trouw
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Songtekst betekenis: Hef mijn handen ter ere van u, heer, ik zal eeuwigheid prijzen

"Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Songtekst betekenis: "Hallelujah, Hallelujah" aan mijn awesome God
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Songtekst betekenis: Lift mijn stem tot mijn beste vriend, ik zal u loven tot het einde

Singing, "Hallelujah, Hallelujah" to my awesome God
Songtekst betekenis: Zingen, "Hallelujah, Hallelujah" aan mijn awesome God
Lift my voice unto my closest friend, I'll praise You to the end
Songtekst betekenis: Lift mijn stem tot mijn beste vriend, ik zal u loven tot het einde
"Hallelujah, Hallelujah" to the faithful one
Songtekst betekenis: "Hallelujah, Hallelujah" naar de trouw
Raise my hands in honor of You, Lord, I'll praise forevermore
Songtekst betekenis: Hef mijn handen ter ere van u, heer, ik zal eeuwigheid prijzen

Praise Forevermore-2 (Lof eeuwigheid-2) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace