A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (On God's Green Earth) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: How You Live (Hoe u woont)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Songtekst betekenis: Op Gods groene aarde zwemt de Oceaan in briljante blues
The yellow sun warms me and you
Songtekst betekenis: De gele zon verwarmt u en mij
'Til it's chased by an iridescent moon
Songtekst betekenis: 'Til het wordt achtervolgd door een iriserende maan
On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Songtekst betekenis: Op Gods groene aarde beklimmen de bergen met purple haze
Against a sky of stormy grays
Songtekst betekenis: Tegen een hemel van stormachtige grijswaarden
There are ebony nights and silver days
Songtekst betekenis: Er zijn ebbenhout nachten en zilveren dagen
On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde

We live, we laugh and love and dance
Songtekst betekenis: We live, we lachen en liefde en dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Songtekst betekenis: Want God alle dingen mooi en perfect in zijn handen maakt
We rise from the ashes of our past
Songtekst betekenis: We opstaan uit de as van ons verleden
'Cause we've learned the truth at last
Songtekst betekenis: Want we hebben geleerd de waarheid eindelijk
Love is not blind
Songtekst betekenis: Liefde is niet blind
Every color shines
Songtekst betekenis: Elke kleur schijnt
On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde

On God's green earth...if eery color was the same
Songtekst betekenis: Op God's green earth... als huiveringwekkend kleur hetzelfde was
And every child had just one name
Songtekst betekenis: En ieder kind had slechts één naam
There'd be no beauty for each of us to claim
Songtekst betekenis: Zou er geen schoonheid voor ieder van ons om te beweren

On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde
We see the scars of yesterday
Songtekst betekenis: We zien de littekens van gisteren
Of wars that we cannot erase
Songtekst betekenis: Van oorlogen die we niet kunnen wissen
But we can walk hand in hand in healing grace
Songtekst betekenis: Maar we kunnen lopen hand in hand in genade genezing
On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde

We live, we laugh and love and dance
Songtekst betekenis: We live, we lachen en liefde en dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Songtekst betekenis: Want God alle dingen mooi en perfect in zijn handen maakt
We rise from the ashes of our past
Songtekst betekenis: We opstaan uit de as van ons verleden
'Cause we've learned the truth at last
Songtekst betekenis: Want we hebben geleerd de waarheid eindelijk
Love is not blind
Songtekst betekenis: Liefde is niet blind
Every color shines
Songtekst betekenis: Elke kleur schijnt
On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde

(bridge)
Songtekst betekenis: (brug)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Songtekst betekenis: Wat gebeurt er als alleen rivieren woedde en haat gesmolten alle weg?
We can live in peace today!
Songtekst betekenis: We kunnen leven in vrede vandaag!
On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde

We live, we laugh and love and dance
Songtekst betekenis: We live, we lachen en liefde en dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Songtekst betekenis: Want God alle dingen mooi en perfect in zijn handen maakt
We live, we laugh and love and dance
Songtekst betekenis: We live, we lachen en liefde en dans
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Songtekst betekenis: Want God alle dingen mooi en perfect in zijn handen maakt
We rise from the ashes of our past
Songtekst betekenis: We opstaan uit de as van ons verleden
'Cause we've learned the truth at last
Songtekst betekenis: Want we hebben geleerd de waarheid eindelijk
Love is not blind
Songtekst betekenis: Liefde is niet blind
Every color shines
Songtekst betekenis: Elke kleur schijnt
On God's green earth
Songtekst betekenis: Op Gods groen aarde

On God's Green Earth (On God's Green Earth) Songtekst On God's Green Earth (On God's Green Earth) Songtekst-2

Meer Albums van Punt van Grace