A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Is-2 (Jezus Is-2) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Punt van Grace Gift Tin-2)

Words and music by connie harrington
Songtekst betekenis: Woorden en muziek door connie harrington

Speak a little softer so I can hear you
Songtekst betekenis: Spreken een beetje zachter, zodat ik u horen kan
Above the noise, the noise, the noise in this world, yeah
Songtekst betekenis: Boven het lawaai het lawaai, het lawaai in deze wereld, ja
You don't have to shout it for hearts to listen
Songtekst betekenis: U hoeft niet te schreeuwen voor hart te luisteren
Just be a still, small voice, and let the truth be heard
Songtekst betekenis: Gewoon een nog steeds, kleine stem, en de waarheid worden gehoord laat

(chorus)
Songtekst betekenis: (koor)
That jesus is
Songtekst betekenis: Dat Jezus is
The way, the truth he is the light
Songtekst betekenis: De weg, de waarheid is hij het licht
For me, for you, for the world tonight
Songtekst betekenis: Voor mij, voor u, voor de wereld vanavond
Our hope, the meaning of this life
Songtekst betekenis: Onze hoop, de betekenis van dit leven
Jesus is, jesus is
Songtekst betekenis: Jezus is, Jezus is
Jesus is, jesus is
Songtekst betekenis: Jezus is, Jezus is
Everybody's looking, but how will they find it
Songtekst betekenis: Iedereen op zoek, maar hoe zullen ze vinden het
The road to happiness unless they're told
Songtekst betekenis: De weg naar geluk tenzij ze verteld
That love is the answer to the ultimate question
Songtekst betekenis: Dat liefde het antwoord op de ultieme vraag is
But how will they understand unless they know
Songtekst betekenis: Maar hoe zullen ze begrijpen tenzij ze weten

(chorus)
Songtekst betekenis: (koor)

The way, the truth, he is the light
Songtekst betekenis: De weg, de waarheid, is hij het licht
For me, for you, for the world tonight
Songtekst betekenis: Voor mij, voor u, voor de wereld vanavond
Our hope, the meaning of this life
Songtekst betekenis: Onze hoop, de betekenis van dit leven
Jesus is, jesus is
Songtekst betekenis: Jezus is, Jezus is
Jesus is, jesus is
Songtekst betekenis: Jezus is, Jezus is
Jesus is
Songtekst betekenis: Jezus is

Jesus Is-2 (Jezus Is-2) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace