A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Doesn't Care-2 (Jezus niet zorg-2) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Life, Love & Other Mysteries-2 (Leven, liefde & andere Mysteries-2)

You tell me no one would love you
Songtekst betekenis: U vertellen mij dat niemand zou hou van je
if they could see deep inside.
Songtekst betekenis: Als ze konden zien diep van binnen.
You say your friends might desert you
Songtekst betekenis: U zegt dat uw vrienden u misschien desert
if they knew the truth you hide.
Songtekst betekenis: Als ze de waarheid wisten verbergen u.
Well, there's one who knows you better
Songtekst betekenis: Nou, is er iemand die u weet beter
than you know yourself.
Songtekst betekenis: dan je zelf weet.
And he still loves you more
Songtekst betekenis: En hij nog steeds van houdt u meer
than anybody else.
Songtekst betekenis: dan iemand anders.

Chorus:
Songtekst betekenis: Koor:
Jesus doesn't care
Songtekst betekenis: Jezus schelen niet
what you've done before.
Songtekst betekenis: wat u hebt gedaan.
How you've rebelled
Songtekst betekenis: Hoe heb je in opstand
or slammed the door.
Songtekst betekenis: of de deur sloeg.
No matter how far you've run
Songtekst betekenis: Geen kwestie hoe ver u hebt uitgevoerd
or how long you've been untrue,
Songtekst betekenis: of hoe lang u overboden onwaar,
Jesus doesn't care;
Songtekst betekenis: Jezus schelen niet;
he still offers forgiveness to you.
Songtekst betekenis: Hij biedt nog steeds vergeving aan u.

For so long you've run from the father
Songtekst betekenis: Zo lang hebt u uitgevoerd van de vader
into a life of sin.
Songtekst betekenis: in een leven van zonde.
And each time he lovingly called you,
Songtekst betekenis: En elke keer dat hij u, liefdevol genoemd
you turned your back on him.
Songtekst betekenis: u draaide uw rug op hem.
No matter if your failures are great or small;
Songtekst betekenis: Maakt niet uit of zijn uw mislukkingen groot of klein;
there's no way to hide them, he already knows them all.
Songtekst betekenis: Er is geen manier om ze te verbergen, al weet hij ze allemaal.

Repeat Chorus
Songtekst betekenis: Herhalen Chorus

How many tears will you cry
Songtekst betekenis: Hoeveel tranen zal je huilen
til you cry out to the father?
Songtekst betekenis: Til je uit aan de vader huilen?
So many tears.
Songtekst betekenis: Zo veel tranen.
An honest plea for mercy
Songtekst betekenis: Een eerlijke pleidooi voor genade
he will not deny.
Songtekst betekenis: Hij zal niet ontkennen.
Trust him and you're gonna find.
Songtekst betekenis: Vertrouwen die hem en u gonna vinden.

Repeat Chorus
Songtekst betekenis: Herhalen Chorus
Jesus Doesn't Care-2 (Jezus niet zorg-2) Songtekst Jesus Doesn't Care-2 (Jezus niet zorg-2) Songtekst-2 Jesus Doesn't Care-2 (Jezus niet zorg-2) Songtekst-3 Jesus Doesn't Care-2 (Jezus niet zorg-2) Songtekst-4

Meer Albums van Punt van Grace