A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Have No Doubt (Ik heb geen twijfel) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: 24 [2003] (24 [2003])

Sometimes I don't know where I'm going
Songtekst betekenis: Soms weet ik niet waar ik ga
Where the road is leading me
Songtekst betekenis: Waar de weg leidt mij
Life can be full of so many changes
Songtekst betekenis: Leven kan vol met zo veel veranderingen
So Many uncertainties
Songtekst betekenis: Zoveel onzekerheden

But there's one thing that's constant in this heart of mine
Songtekst betekenis: Maar er is een ding dat constant in dit hart van mij
It's knowing that Your gonna love me, rain or shine
Songtekst betekenis: Het is te weten dat uw gonna love me, regen of schijnen

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]
I have no doubt
Songtekst betekenis: Ik heb geen twijfel
That You will never leave me
Songtekst betekenis: Dat je nooit me laat zal
That You'll be there to keep me safe and warm
Songtekst betekenis: Dat u er zult te houden me veilig en warm
I have no doubt
Songtekst betekenis: Ik heb geen twijfel
No matter where You take me
Songtekst betekenis: Geen kwestie waar u neem me
That nothing can separate me from You, Lord
Songtekst betekenis: Dat er niets kan scheiden me van u, heer

I don't know what You've planned for tomorrow
Songtekst betekenis: Ik weet niet wat u hebt gepland voor morgen
Or what lies up ahead for me
Songtekst betekenis: Of wat ons van te wachten voor mij
Pleasure, pain, worry, or sorrow
Songtekst betekenis: Plezier, pijn, zorgen en verdriet
Today is as far as I can see
Songtekst betekenis: Vandaag is het zover ik kan zien
You may see fit to take me through the valey, Lord
Songtekst betekenis: U kan achten om me via de valey, Lord
Or on the mountain.
Songtekst betekenis: Of op de berg.
It makes no difference where I go
Songtekst betekenis: Het maakt geen verschil waar ik ga

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]

I want to run away
Songtekst betekenis: Ik wil weg te lopen
From the voice that I hear calling
Songtekst betekenis: Van de stem die ik roepen horen
But I'll be quick to answer and obey
Songtekst betekenis: Maar ik kom snel te beantwoorden en gehoorzamen

[Chorus]
Songtekst betekenis: [Koor]

Nothing could ever separate me
Songtekst betekenis: Niets kon me ooit scheiden
Nothing could ever separate me
Songtekst betekenis: Niets kon me ooit scheiden
I Have No Doubt (Ik heb geen twijfel) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace