A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Sends His Love-2 (Hij stuurt zijn liefde-2) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Free to Fly-2 (Vrij om te vliegen-2)

I am writing this to you
Songtekst betekenis: Ik ben het schrijven van dit aan u
And I hope that one day soon
Songtekst betekenis: En ik hoop dat een dag snel
You will come to realize
Songtekst betekenis: U komt te realiseren
You are precious in His eyes
Songtekst betekenis: U bent kostbare in zijn ogen
I know you feel alone
Songtekst betekenis: Ik weet dat je je voelt alleen
A million miles from home
Songtekst betekenis: Een miljoen mijl van huis
It seems that know one cares
Songtekst betekenis: Het lijkt erop dat weet een geeft
That life is so unfair
Songtekst betekenis: Dat het leven is zo oneerlijk
Hold on to this promise like it's your last breath
Songtekst betekenis: Vasthouden aan deze belofte alsof het uw laatste adem
Let it fill your heart when it's all you have left
Songtekst betekenis: Laat het je hart vullen wanneer het is alles wat die u hebt verlaten
(Chorus)
Songtekst betekenis: (Koor)
You gotta believe
Songtekst betekenis: U kreeg te geloven
You gotta be strong
Songtekst betekenis: U moet sterke
You gotta have faith enough to know no matter where you are
Songtekst betekenis: U moet hebben geloof genoeg om te weten waar u ook bent
He is always with you
Songtekst betekenis: Hij is altijd met u
Never give up
Songtekst betekenis: Nooit opgeven
Never give in
Songtekst betekenis: Geef nooit
His only one died for all our sins and he will lift you up
Songtekst betekenis: Zijn enige die stierf voor al onze zonden en hij zal u verheffen
And hold you in his love
Songtekst betekenis: En houdt u in zijn liefde
He gave his son
Songtekst betekenis: Hij gaf zijn zoon
He sends his love
Songtekst betekenis: Hij stuurt zijn liefde
When the weight is just to much
Songtekst betekenis: Wanneer het gewicht is gewoon te veel
And there's no one you can trust
Songtekst betekenis: En er is niemand die u kunt vertrouwen
When it's dark and your afraid
Songtekst betekenis: Wanneer het is donker en uw bang
Let the spirit guide your way
Songtekst betekenis: Laat de geest gids uw manier
There is so much left to do
Songtekst betekenis: Er is zo veel meer om te doen
A great big world to wander through
Songtekst betekenis: Een grote grote wereld te dwalen door middel van
So many people in your life
Songtekst betekenis: Zoveel mensen in je leven
Waiting to see your smile
Songtekst betekenis: Wachten om te zien je glimlach
(Pre-Chorus/Chorus)
Songtekst betekenis: (Pre-Chorus/koor)
His love is all around you
Songtekst betekenis: Zijn liefde is alles om je heen
A fortress that surrounds you
Songtekst betekenis: Een fort dat u omringt
Let it comfort and protect you from the storm
Songtekst betekenis: Laat het comfort en beschermt u tegen de storm
It's time to start a new day
Songtekst betekenis: Het is tijd om te beginnen een nieuwe dag
He will help you find your way
Songtekst betekenis: Hij zal helpen u uw weg te vinden
To a better place
Songtekst betekenis: Naar een betere plek
(Pre-Chorus/Chorus)
Songtekst betekenis: (Pre-Chorus/koor)
He Sends His Love-2 (Hij stuurt zijn liefde-2) Songtekst He Sends His Love-2 (Hij stuurt zijn liefde-2) Songtekst-2

Meer Albums van Punt van Grace