A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Hij houdt alles-2) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: No Changin' Us-2 (No Changin' Us-2)

Waiting for that other shoe to drop
Songtekst betekenis: Wachten voor dat andere schoen te laten vallen
And you swear this world's gonna come to a stop
Songtekst betekenis: En je zweren dat dit werelds gaan om te komen tot stilstand
Drowning on dry land a can't come up for air
Songtekst betekenis: Verdrinking op het droge een kan niet komen voor lucht
Your knees are so weak and you look at that mountain
Songtekst betekenis: Je knieën zijn zo zwak en je kijkt die berg
Say there's no way over and no way around it
Songtekst betekenis: Zeggen er is geen manier over en geen enkele manier rond het
And it feels like you're so far from home
Songtekst betekenis: En het voelt alsof je zo ver van huis
Even God's not there
Songtekst betekenis: Zelfs God's er niet
But
Songtekst betekenis: Maar

Oh but every single sparrow flying
Songtekst betekenis: Oh maar elke één sparrow vliegen
And every broken soul that's crying
Songtekst betekenis: En iedere gebroken ziel die huilen
He can see yeah you're in His reach
Songtekst betekenis: Hij kan zien ja je in zijn bereik
If He can hold an ocean back with one little shore
Songtekst betekenis: Als hij een oceaan terug met een kleine kust houden kan
Then what's all this worry and doubting for
Songtekst betekenis: Wat is dan al deze zorgen en twijfel voor
Oh I believe He holds everything
Songtekst betekenis: Oh ik denk dat hij houdt alles

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Songtekst betekenis: Wanneer het is laat in de nacht en je bent staren naar de stack van facturen
It don't add up and you don't know how it will
Songtekst betekenis: Het niet optellen en je weet niet hoe het zal
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Songtekst betekenis: Klampt zich vast aan je moeder's geloof met een halfslachtige gebed
But you still don't know
Songtekst betekenis: Maar je weet nog niet
When the anchor man breaks in on your TV
Songtekst betekenis: Wanneer de anker-man breekt op uw TV
And says these times they won't be easy
Songtekst betekenis: En zegt deze tijden zij zal niet gemakkelijk zijn
And fear sets in and you wanna give in
Songtekst betekenis: Angst wordt in zijn ingesteld en u wilt geven
Just let it go
Songtekst betekenis: Gewoon laten gaan
Oh let it go
Songtekst betekenis: Oh laat hem gaan

Every single sparrow flying
Songtekst betekenis: Elke één sparrow vliegen
And every broken soul that's crying
Songtekst betekenis: En iedere gebroken ziel die huilen
He can see yeah you're in His reach
Songtekst betekenis: Hij kan zien ja je in zijn bereik
If he can hold an ocean back with one little shore
Songtekst betekenis: Als hij een oceaan terug met een kleine kust houden kan
Then what's all this worry and doubting for
Songtekst betekenis: Wat is dan al deze zorgen en twijfel voor
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Songtekst betekenis: Oh ik geloof, ja ik geloof hij heeft alles, hij houdt alles
He Holds Everything-2 (Hij houdt alles-2) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace