A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-1 (Hij gelooft in u-1) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: How You Live-1 (Hoe u Live-1)

You're not hearing the answers you've been praying for
Songtekst betekenis: U bent niet horen de antwoorden die u heb gebeden voor
You try and try, can't find an open door
Songtekst betekenis: U proberen en proberen, kan het niet vinden een open deur
You're not seeing the miracles not a one in sight
Songtekst betekenis: U bent niet het zien van de mirakelen niet een in zicht
And the way you feel you sure need one tonight
Songtekst betekenis: En de manier waarop je voelt dat je zeker nodig vanavond

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Songtekst betekenis: Uw geloof is afbrokkelende, je voeten struikelen
It's so hard to believe in Him
Songtekst betekenis: Het is zo moeilijk te geloven in hem

But He believes in you when you're at your weakest
Songtekst betekenis: Maar hij gelooft in u wanneer u 're aan uw zwakste
And hope's still burning through the night but you can't see it
Songtekst betekenis: En hoop is nog steeds branden door de nacht, maar u kan niet zien
You know in your heart He loves you
Songtekst betekenis: U weet in je hart dat hij van je houdt
But in those moments when you can't believe it's true
Songtekst betekenis: Maar in die momenten wanneer u kan niet geloven dat het is waar
He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft in u

Chin deep in the water you tried walking on
Songtekst betekenis: Chin diep in het water dat u geprobeerd lopen op
And you reach for Him and you think He's gone
Songtekst betekenis: Je denkt dat hij zich heeft begeven en u bereiken voor hem
He's still there beside you with His stubborn love
Songtekst betekenis: Hij is er nog steeds naast je met zijn koppig liefde
No, He never left and He won't give up
Songtekst betekenis: Nee, hij nooit verlaten en hij zal niet opgeven

He will protect you until you're rescued
Songtekst betekenis: Hij zal je beschermen totdat u bent gered
Oh, there's nothing that He can't do
Songtekst betekenis: Oh, is er niets dat hij niet kan doen

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Songtekst betekenis: Want hij in u gelooft wanneer u 're aan uw zwakste
And hope's still burning through the night but you can't see it
Songtekst betekenis: En hoop is nog steeds branden door de nacht, maar u kan niet zien
You know in your heart He loves you
Songtekst betekenis: U weet in je hart dat hij van je houdt
But in those moments when you can't believe it's true
Songtekst betekenis: Maar in die momenten wanneer u kan niet geloven dat het is waar
He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft in u

You know in your heart He loves you
Songtekst betekenis: U weet in je hart dat hij van je houdt
But at those moments when you can't believe it's true
Songtekst betekenis: Maar op die momenten wanneer u kan niet geloven dat het is waar
He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft in u
He believes in you, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft in u, hij gelooft in u

He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u

He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u
He believes, He believes, He believes in you
Songtekst betekenis: Hij gelooft, meent hij, dat hij gelooft in u


He Believes in You-1 (Hij gelooft in u-1) Songtekst He Believes in You-1 (Hij gelooft in u-1) Songtekst-2 He Believes in You-1 (Hij gelooft in u-1) Songtekst-3 He Believes in You-1 (Hij gelooft in u-1) Songtekst-4

Meer Albums van Punt van Grace