A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Gegaan zijn de donkere dagen-2) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: Life, Love & Other Mysteries-2 (Leven, liefde & andere Mysteries-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Songtekst betekenis: Woorden & muziek door gayla grenzen, jeff grenzen & phil maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Songtekst betekenis: Worden nog steeds mijn kloppend hart, is liefde fluisteren uw naam
There were years stumbling in the dark
Songtekst betekenis: Er waren jaren struikelend in het donker
Fighting back the tears and pain
Songtekst betekenis: Vecht terug de tranen en de pijn
But love has kept me safe and sound
Songtekst betekenis: Maar liefde heeft hield me veilig en gezond
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Songtekst betekenis: Die dagen dat leek me eindeloze nachten kunnen niet worden gevonden
They're behind me now
Songtekst betekenis: Ze zijn nu achter me

(chorus)
Songtekst betekenis: (koor)
Gone are the dark days
Songtekst betekenis: Gegaan zijn de donkere dagen
That had me so confused
Songtekst betekenis: Dat had me zo verward
Now I'm counting the tender ways
Songtekst betekenis: Ik reken nu de tedere manieren
That your love has broken through
Songtekst betekenis: Dat uw liefde heeft doorbroken
And through these eyes no longer covered
Songtekst betekenis: En door deze ogen niet meer gedekt
I see love that's like no other love I've ever known
Songtekst betekenis: Ik zie liefde die geen andere liefde die ik ooit heb gekend is als
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Songtekst betekenis: Je zou denken dat ik zou weten nu dat uw mijn manier licht zal
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Songtekst betekenis: Maar als ik ooit aan twijfel en mijn kracht beginnen begint te vervagen
I will be calling out to you
Songtekst betekenis: Ik zal ook vragen uit aan u
Each day you give reminds me that your love is true
Songtekst betekenis: Elke dag dat je doet me denken dat uw liefde waar is
And it comes shining through
Songtekst betekenis: En het komt schijnt door

(repeat chorus)
Songtekst betekenis: (Herhaal koor)
And as the ages pass
Songtekst betekenis: En aangezien de leeftijden overgaan
Until I breathe my last
Songtekst betekenis: Totdat ik mijn laatste adem
I will be calling out to you
Songtekst betekenis: Ik zal ook vragen uit aan u
Each day you give reminds me that your love is true
Songtekst betekenis: Elke dag dat je doet me denken dat uw liefde waar is
And it comes shining through
Songtekst betekenis: En het komt schijnt door

(repeat chorus)
Songtekst betekenis: (Herhaal koor)
And as the ages pass
Songtekst betekenis: En aangezien de leeftijden overgaan
Until I breathe my last
Songtekst betekenis: Totdat ik mijn laatste adem
I will be calling out to you
Songtekst betekenis: Ik zal ook vragen uit aan u
Each day you give reminds me that your love is true
Songtekst betekenis: Elke dag dat je doet me denken dat uw liefde waar is
And it comes shining through
Songtekst betekenis: En het komt schijnt door

(repeat chorus)
Songtekst betekenis: (Herhaal koor)
Gone are the dark days
Songtekst betekenis: Gegaan zijn de donkere dagen
I saw the light
Songtekst betekenis: Ik zag het licht
I saw the light...
Songtekst betekenis: Ik zag het licht...
Gone Are the Dark Days-2 (Gegaan zijn de donkere dagen-2) Songtekst Gone Are the Dark Days-2 (Gegaan zijn de donkere dagen-2) Songtekst-2

Meer Albums van Punt van Grace