A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dying to Reach You-1 (Sterven om te bereiken u-1) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: 24 [2003]-1 (24 [2003] -1)

He looked through temples of time
Songtekst betekenis: Hij keek door tempels van tijd
To see you right where you stand
Songtekst betekenis: Tot ziens juiste waarheen u tentoonstellingsstand
He emptied all of himself
Songtekst betekenis: Hij alle leeggemaakt van zichzelf
So he could reach out his hand
Songtekst betekenis: Zo kan hij zijn hand reiken
To give hope and meaning
Songtekst betekenis: Om hoop en zin
To the wasted away
Songtekst betekenis: Om de verspilde weg
And you are one of the ones
Songtekst betekenis: En u bent een van de
That he was dying to save
Songtekst betekenis: Dat hij stervende was om op te slaan

[Chorus:]
Songtekst betekenis: [Koor:]
He was dying to reach you
Songtekst betekenis: Hij stervende was om te bereiken u
Trying to meet you
Songtekst betekenis: Proberen om je te ontmoeten
Where you need him most
Songtekst betekenis: Wanneer u hem meest nodig
You've been living in search of
Songtekst betekenis: U hebt geleefd in zoek van
The whole truth and real love
Songtekst betekenis: De hele waarheid en echte liefde
Your whole life through
Songtekst betekenis: Uw hele leven door middel van
You can open your heart
Songtekst betekenis: U kunt uw hart openen
'Cause he's dying to reach you
Songtekst betekenis: Want hij stervende om te bereiken u

He's standing there at the door
Songtekst betekenis: Hij staat er op de deur
You can hear him call you by name
Songtekst betekenis: Hoor je hem u bij naam te noemen
He simply waits to forgive
Songtekst betekenis: Hij wacht gewoon om te vergeven
All of the guilt and the shame
Songtekst betekenis: Alle van de schuld en de schaamte
He gave up his own life
Songtekst betekenis: Hij kreeg zijn eigen leven
And he still bears the scars
Songtekst betekenis: En hij draagt nog steeds de littekens
He only wants to receive you
Songtekst betekenis: Hij wil alleen om u te ontvangen
So come as you are
Songtekst betekenis: Dus kom zoals u

[Chorus:]
Songtekst betekenis: [Koor:]

Oh, he has waited time and time before
Songtekst betekenis: Oh, heeft hij gewacht tijd en tijd voordat
You must be still and know that he is lord
Songtekst betekenis: U moet nog steeds worden en weten dat hij heer is
Dying to Reach You-1 (Sterven om te bereiken u-1) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace