A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Voor de troon van genade) Songtekst

Kunstenaars: Point of Grace (Punt van Grace)

Album: How You Live (Hoe u woont)

Before the throne of grace I come
Songtekst betekenis: Ik kom voor de troon van genade
Humble and repentant one
Songtekst betekenis: Bescheiden en berouwvolle
With sorrow for the deeds I've done
Songtekst betekenis: Met verdriet voor de daden die ik heb gedaan
Before the throne of grace I come
Songtekst betekenis: Ik kom voor de troon van genade

Before the throne of grace I fall
Songtekst betekenis: Ik val voor de troon van genade
With a trembling voice I call
Songtekst betekenis: Met een trillende stem die ik bel
For pardon from the Lord of all
Songtekst betekenis: Voor gratie van de heer van alle
Before the throne of grace I fall
Songtekst betekenis: Ik val voor de troon van genade
I love the Lamb Who took my sin
Songtekst betekenis: Ik hou van het Lam die nam mijn zonde
Whose Mercy makes me clean again
Songtekst betekenis: Waarvan barmhartigheid maakt me weer schoon

Before the throne of grace I hear
Songtekst betekenis: Voor de troon van genade die ik hoor
Your debt is paid your name is clear
Songtekst betekenis: Uw schuld wordt betaald uw naam is duidelijk
Such precious words of life so dear
Songtekst betekenis: Dergelijke kostbare woorden van leven zo dierbaar
Before the throne of grace I hear
Songtekst betekenis: Voor de troon van genade die ik hoor
I love the Lamb Who took my sin
Songtekst betekenis: Ik hou van het Lam die nam mijn zonde
Whose Mercy makes me clean again
Songtekst betekenis: Waarvan barmhartigheid maakt me weer schoon
I rise with words of grateful praise
Songtekst betekenis: Ik stijgen met woorden van dankbaar lof
Knowing now the only way
Songtekst betekenis: Nu de enige manier weten

Before the throne of grace I stand
Songtekst betekenis: Ik sta voor de troon van genade
Is all because the Son of Man
Songtekst betekenis: Is allemaal omdat de zoon van de mens
Bears my wounds in His Feet and Hands
Songtekst betekenis: Draagt mijn wonden in zijn voeten en handen
So before the throne of grace I stand
Songtekst betekenis: Dus voor de troon van genade staan ik
Before the throne of grace I stand
Songtekst betekenis: Ik sta voor de troon van genade
Before the throne of
Songtekst betekenis: Voor de troon van

Before the Throne of Grace (Voor de troon van genade) Songtekst

Meer Albums van Punt van Grace