A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-3 (Aktar minn xejn-3) Lyrics

Artisti: Point of Grace (Il-punt tal-grazzja)

Album: Rarities & Remixes-1 (Rarities & Remixes-1)

class="lyric-body">Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
Lyrics meaning: klassi = "lyric-korp" > Yo, I qatt fucked Wayne, I qatt fucked Drake
All my life, man, fuck's sake
Lyrics meaning: Kollha tiegħi fuq il-ħajja, il-bniedem, sake fuck tal
If I did I did a menage with 'em
Lyrics meaning: Jekk kienx I I kienx a menage b ' 'em
And let 'em eat my ass like a cupcake
Lyrics meaning: U ħalli 'em jieklu tiegħi ass simili a cupcake
My man full, he just ate, I don't duck nobody but tape
Lyrics meaning: Tiegħi bniedem sħiħ, huwa sempliċement data u, I m ' għandekx duck ħadd imma tejp
Yeah, that was a set up for a punchline on duct tape
Lyrics meaning: Iva, li kien sett sal għall-punchline fuq tejp tal-kanal
Worried bout if my butt's fake
Lyrics meaning: Bout INKWETATI jekk butt tiegħi l-falz meta
Worried 'bout John's singing us Drake
Lyrics meaning: INKWETATI "bout John tal erġajt lilna Drake
These girls are my sons, John and Kate plus eight
Lyrics meaning: Dawn il-bniet huma tiegħi sons, John u Kate flimkien ma tmienja
When I walk in, sit up straight, I don't give a fuck if I was late
Lyrics meaning: Meta I walk fil, joqogħdu sa dritta, I m ' għandekx tagħti a fuck jekk I kienet tard
Dealing with my man on a G5 is my idea of an update
Lyrics meaning: Tittratta l-bniedem tiegħi fuq a G5 hija l-idea tiegħi tal-aġġornament
Hut one, hut two, big titties, big butt too
Lyrics meaning: Għarix wieħed, Għarix tnejn, titties kbira, kbira butt wisq
Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to
Lyrics meaning: Fuck magħhom niggas reali li m ' għandekx tell niggas dak li sa
Had to show bitches where the top is, ring finger where the rock is
Lyrics meaning: Kellhom juru bitches fejn hija l-quċċata, frotta ċirku fejn il-blat hija
These hoes couldn't test me even if their name was pop quiz
Lyrics meaning: Jduru dawn u ma setax tat-test tiegħi anki jekk isimhom kien pop quiz
Bad bitches who I fuck with, mad bitches we don't fuck with
Lyrics meaning: Bitches ħażina li I fuck ma, bitches mas aħna m ' għandekx fuck ma
I don't fuck with them chickens unless they last name is cutlet
Lyrics meaning: I m ' għandekx fuck magħhom tiġieġ kemm-il darba dawn l-aħħar isem huwa cutlet
Let it soak in, like seasonin'
Lyrics meaning: Ħalli li jixxarrab, bħall-seasonin'
And tell 'em, tell 'em blow me, Lance Stephenson
Lyrics meaning: U tell 'em, tell 'em jtajjar miegħi, Lance Stephenson

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Jgħollu tiegħek flixkun u tazza fl-ajru uniku
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Xrar fl-arja bħall-raba ta Lulju
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Xejn imma bitches ħażin fil-hawn tonight
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: OH, jekk zopop u inti taf li hi tkun kwieta
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Xejn imma niggas reali biss, ħażina bitches biss
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Sinjur niggas biss, indipendenti bitches biss
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Boxxla niggas biss, bi ħxuna bitches biss
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: I ntilef tiegħi niggas reali hawn minn naħa tiegħi, biss

I never fucked Nicki cause she got a man
Lyrics meaning: I qatt fucked kawża Nicki hi ntilef raġel
But when that's over then I'm the first in line
Lyrics meaning: Imma meta li huwa fuq imbagħad jien l-ewwel fil-linja
And the other day in her Maybach
Lyrics meaning: U l-ġurnata oħra fil-Maybach tagħha
I thought god damn, this is the perfect time
Lyrics meaning: Ħsibt żmien damn, dan huwa l-perfetta ta ' Alla
We had just come from that video
Lyrics meaning: Aħna kellu eżatt ġejjin minn dak l-vidjo
You know LA traffic, how the city slow
Lyrics meaning: Taf LA tat-traffiku, kif il-Belt bil-mod
She was sitting down on that big butt
Lyrics meaning: Hi kienet bil-qiegħda fuq dik tar-ras kbira
But I was still staring at the titties though
Lyrics meaning: Imma I kien għadu staring fil-titties li kieku
Yeah, low key it may be high key
Lyrics meaning: Iva, baxx prinċipali jista jkun ċavetta għolja
I been peeped that you like me you know
Lyrics meaning: I ġew peeped li jogħġbuk lili taf
Who the fuck you really wanna be with besides me?
Lyrics meaning: Li l-fuck verament trid tkun ma oltre miegħi?
I mean it doesn’t take much for us to do this shit quietly, I mean
Lyrics meaning: I jfisser dan m ' għandux jieħu ħafna kemm nistg˙u nag˙mlu dan shit quietly, I jfisser
She say I’m obsessed with thick women and I agree
Lyrics meaning: Hi jiġifieri jiena obsessed ma ' nisa ħoxnin u jien naqbel
That’s right I like my girls BBW, yeah
Lyrics meaning: Li huwa dritt I simili bniet tiegħi BBW, iva
Type to wanna suck you dry and then eat some lunch with you
Lyrics meaning: Tip li tixtieq suck inti jinxef u mbagħad jieklu xi lunch miegħek
So thick that everyone else in the room is so uncomfortable
Lyrics meaning: Oħxon hekk li kulħadd inkella fil-kamra hija hekk skomdu tar
Ass on Houston Texas, but the face look just like Claire Huxtable
Lyrics meaning: Ass fuq Houston Texas, imma id-dehra ta ' wiċċ usta simili Claire Huxtable
Oh, yeah, you the man in the city when the mayor fuck with you
Lyrics meaning: OH, iva, int il-bniedem fil-Belt meta is-Sindku fuck miegħek
The NBA players fuck with you
Lyrics meaning: Il-plejers NBA fuck miegħek
The bad ass bitches doing makeup and hair fuck with you
Lyrics meaning: Il-bitches ass ħażin jagħmel makeup u xagħar fuck miegħek
Oh, that’s cause I believe in something, and I stand for it
Lyrics meaning: OH, li huwa kawża nemmen li f ' xi ħaġa, u I toqgħod għal li
And Nicki if you ever tryna fuck
Lyrics meaning: U Nicki jekk int qatt tryna fuck
Just give me the heads up so I can plan for it
Lyrics meaning: Eżatt Agħtini l-Kapijiet sabiex I jistgħu jippjanaw għaliha

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Jgħollu tiegħek flixkun u tazza fl-ajru uniku
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Xrar fl-arja bħall-raba ta Lulju
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Xejn imma bitches ħażin fil-hawn tonight
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: OH, jekk zopop u inti taf li hi tkun kwieta
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Xejn imma niggas reali biss, ħażina bitches biss
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Sinjur niggas biss, indipendenti bitches biss
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Boxxla niggas biss, bi ħxuna bitches biss
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: I ntilef tiegħi niggas reali hawn minn naħa tiegħi, biss

I never fucked Nicki and that's fucked up
Lyrics meaning: I fucked qatt ma Nicki u li huwa fucked up
If I did fuck she'd be fucked up
Lyrics meaning: Jekk I kienx fuck hi kien jkun fucked up
Whoever is hittin' ain't hittin' it right
Lyrics meaning: Kull min hu hittin' ain't hittin' huwa dritt
Cause she actin' like she need dick in her life
Lyrics meaning: Jikkawżaw hi actin' simili hi għalfejn dick fil-ħajja tagħha
That's another story, I'm no story teller
Lyrics meaning: Li hija storja oħra, I am ebda Kaxxiera ikkummenta
I piss greatness like gold is yellow
Lyrics meaning: I piss greatness simili huwa isfar deheb
All my goons so overzealous
Lyrics meaning: Kollha tiegħi goons overzealous hekk
I'm from Holly Groove, the holy Mecca
Lyrics meaning: Jiena minn Holly Groove, il-Mecca is
Accountant say I got money for days
Lyrics meaning: Accountant jiġifieri I ntilef flus għal jum
I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways
Lyrics meaning: I squirm u I ħarrek, iżda I 'm mwaħħla b'modi tiegħi
My girl from a Bida if she wave
Lyrics meaning: Tiegħi tifla mill-Bida jekk hi il-mewġ
Baby and I fucked with her surfboard, surfboard
Lyrics meaning: Tat-trabi u I fucked ma ha surfboard, surfboard
My eyes are so bright, I take cover for shade
Lyrics meaning: Għajnejja huma hekk tleqq, nieħu kopertura għal dell
Don't have my money? I take mothers instead
Lyrics meaning: M ' għandekx l-flus tiegħi? I jieħdu ommijiet minflok
You got the hickups, you swallowed the truth
Lyrics meaning: Inti ntilef l-hickups, inti miblugħa l-verità
Then I make you burp boy, treat me like sirloin
Lyrics meaning: Mbagħad nagħmel inti burp tifel, ittratta miegħi bħal flett
I'm talkin' bout runnin' in houses with arm and guns
Lyrics meaning: I 'm talkin' bout runnin' fi djar bi driegħ u xkubetti
So think about your son and daughter rooms
Lyrics meaning: Hekk fuqiex kmamar tal tiegħek iben u bint
Got two goons and they got smaller guns
Lyrics meaning: Ntilef tnejn goons u huma ntilef xkubetti iżgħar
Ain't thinkin' bout your son and daughter rooms
Lyrics meaning: Ain't ħsieb "bout tiegħek kmamar iben u bint
This is just crazy my nigga, I mean brazy my nigga
Lyrics meaning: Dan huwa ftit crazy tiegħi nigga, I tfisser brazy tiegħi nigga
That money talk, I just rephrase it my nigga
Lyrics meaning: Li flus ta˙didiet, I biss rephrase huwa tiegħi nigga
Blood gang take the B, I'll behave ya
Lyrics meaning: Grupp tad-demm jieħdu l-B, I se jġib ruħu ya
I'm niggas is for reals
Lyrics meaning: Jiena niggas huwa għall-reals
If you mouth off, I blow your face off
Lyrics meaning: Jekk inti d, I jtajjar tiegħek il-wiċċ
I mean pop-pop-pop, then I take off
Lyrics meaning: I tfisser pop-pop-pop, imbagħad I jieħdu
Now you see me, now you don't
Lyrics meaning: Issa tara lili, issa inti m ' għandekx
Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles
Lyrics meaning: Bħal Jamie Foxx, li jaġixxu bħal Ray Charles
16 in a clip, one in the chamber
Lyrics meaning: 16 fl-klipp, wieħed fil-kamra
17 Ward bully with 17 bullets
Lyrics meaning: 17 Sala bully mal-bulits 17
My story is how I went from poor me
Lyrics meaning: Ikkummenta tiegħi hija kemm I niżel minn fqir Kuntatti Maġenbi
To police pour me a drink and celebrate with me
Lyrics meaning: Li Pulizija ferra miegħi xarba u tiċċelebra miegħi

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Jgħollu tiegħek flixkun u tazza fl-ajru uniku
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Xrar fl-arja bħall-raba ta Lulju
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Xejn imma bitches ħażin fil-hawn tonight
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: OH, jekk zopop u inti taf li hi tkun kwieta
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Xejn imma niggas reali biss, ħażina bitches biss
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Sinjur niggas biss, indipendenti bitches biss
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Boxxla niggas biss, bi ħxuna bitches biss
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: I ntilef tiegħi niggas reali hawn minn naħa tiegħi, biss
More Than Anything-3 (Aktar minn xejn-3) Lyrics More Than Anything-3 (Aktar minn xejn-3) Lyrics-2 More Than Anything-3 (Aktar minn xejn-3) Lyrics-3

Albums aktar minn Il-punt tal-grazzja