A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

It Only Happens Once-6 (Dan iseħħ biss darba-6) Lyrics

Artisti: Nat King Cole (NAT King Cole)

Album: Legends: Unforgettable-1 (Qjies: Ma tintesiex-1)

It only happens once,
Lyrics meaning: Huwa biss jiġri darba,
I'll never feel that thrill again,
Lyrics meaning: Jien nixgħel qatt nħoss dik thrill darb ' oħra,
It only happens once,
Lyrics meaning: Huwa biss jiġri darba,
Why couldn't I have known it then?
Lyrics meaning: Għaliex ma setax I jkunu magħrufa li mbagħad?

Since I lost you, dear one,
Lyrics meaning: Peress I tilfu lilek, Għażiż wieħed,
Nothing seems to be the same,
Lyrics meaning: Xejn jidher li huwa l-istess,
I tried hard but it's no use,
Lyrics meaning: I ppruvaw iebes imma huwa l-ebda użu,
My heart won't play the game.
Lyrics meaning: Qalb tiegħi mhux se tilgħab il-logħba.

It only happens once,
Lyrics meaning: Huwa biss jiġri darba,
I realize that now is past,
Lyrics meaning: I jiġu realizzati illi issa huwa passat,
And I was such a dunce,
Lyrics meaning: U I-dunce bħal dawn, kien
Because I couldn't make it last.
Lyrics meaning: Għaliex I ma setax jagħmilha aħħar.

Why go on pretending?
Lyrics meaning: Għaliex imorru fuq pretending?
I just can't love someone new.
Lyrics meaning: Eżatt ma jistax jogħġobni xi ħadd ġdid.
It only happens once,
Lyrics meaning: Huwa biss jiġri darba,
And for me that once was you!
Lyrics meaning: U għalija dik darba kienet int!

Why go on pretending?
Lyrics meaning: Għaliex imorru fuq pretending?
I just can't love someone new.
Lyrics meaning: Eżatt ma jistax jogħġobni xi ħadd ġdid.
It only happens once,
Lyrics meaning: Huwa biss jiġri darba,
And for me that once was you!
Lyrics meaning: U għalija dik darba kienet int!
It Only Happens Once-6 (Dan iseħħ biss darba-6) Lyrics

Albums aktar minn NAT King Cole