A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Have No Doubt (Għandi l-ebda dubju) Lyrics

Artisti: Point of Grace (Il-punt tal-grazzja)

Album: 24 [2003] (24 [2003])

Sometimes I don't know where I'm going
Lyrics meaning: Xi kultant ma nafx fejn jiena se
Where the road is leading me
Lyrics meaning: Fejn it-triq hija li jwassal il-Kuntatti Maġenbi
Life can be full of so many changes
Lyrics meaning: Ħajja jista jkun sħaħ tal-bidliet ħafna
So Many uncertainties
Lyrics meaning: Ħafna inċertezzi

But there's one thing that's constant in this heart of mine
Lyrics meaning: Imma hemm ħaġa waħda li hija kostanti f ' din il-qalb tal-minjiera
It's knowing that Your gonna love me, rain or shine
Lyrics meaning: Huwa meta taf li tiegħek li jmorru nħobbuha miegħi, xita jew shine

[Chorus]
Lyrics meaning: [Chorus]
I have no doubt
Lyrics meaning: Għandi l-ebda dubju
That You will never leave me
Lyrics meaning: Li int qatt ma thalli il-Kuntatti Maġenbi
That You'll be there to keep me safe and warm
Lyrics meaning: Li int ikollok jkun hemm għal żżomm Kuntatti Maġenbi sigur u sħun
I have no doubt
Lyrics meaning: Għandi l-ebda dubju
No matter where You take me
Lyrics meaning: Ebda kwistjoni fejn int ħudni
That nothing can separate me from You, Lord
Lyrics meaning: Dak xejn jistgħu jisseparaw miegħi minn int, Lord

I don't know what You've planned for tomorrow
Lyrics meaning: Ma nafx liema inti ngħaqadt ppjanati għal għada
Or what lies up ahead for me
Lyrics meaning: Jew liema tinsab l-quddiem għalija
Pleasure, pain, worry, or sorrow
Lyrics meaning: Divertiment, uġigħ, tinkwetawx, jew sorrow
Today is as far as I can see
Lyrics meaning: Illum hija kif tista I ara sa fejn
You may see fit to take me through the valey, Lord
Lyrics meaning: Inti tista ara adatti biex ħudni permezz tal-valey, Lord
Or on the mountain.
Lyrics meaning: Jew fuq il-muntanji.
It makes no difference where I go
Lyrics meaning: Ma tagħmel ebda differenza fejn immur

[Chorus]
Lyrics meaning: [Chorus]

I want to run away
Lyrics meaning: Nixtieq inħaddem bogħod
From the voice that I hear calling
Lyrics meaning: Mill-vuċi li I tisma tat-telefown
But I'll be quick to answer and obey
Lyrics meaning: Imma I ikollok tiġi mgħaġġla biex iwieġbu u jobdu l-

[Chorus]
Lyrics meaning: [Chorus]

Nothing could ever separate me
Lyrics meaning: Xejn ma jista qatt separati Kuntatti Maġenbi
Nothing could ever separate me
Lyrics meaning: Xejn ma jista qatt separati Kuntatti Maġenbi
I Have No Doubt (Għandi l-ebda dubju) Lyrics

Albums aktar minn Il-punt tal-grazzja