A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Nemmen li int (kanzunetta iddedikazzjoni mhux governattivi) fl -1) Lyrics

Artisti: Point of Grace (Il-punt tal-grazzja)

Album: A Thousand Little Things-1 (Elf ftit affarijiet-1)

Give your heart though it might make you a fool
Lyrics meaning: Agħti tiegħek qalb għalkemm hija tista tagħmel inti a fool
Go reach out and break some of the ruse
Lyrics meaning: Mur għand l- u kisser ftit ta-ruse
Don’t settle, hold out for something more
Lyrics meaning: M ' għandekx joqgħod, żomm barra għal xi ħaġa aktar
Find the truth that you’ve been searching for
Lyrics meaning: Isib il-verità li inti ngħaqadt kien qed ifittex

Let your eyes show what’s in your soul
Lyrics meaning: Ħalli l-għajnejn tiegħek juru x'inhi fil tiegħek f'isem
And let your hands say you’re not alone
Lyrics meaning: U ħalli idejk jiġifieri m'intix waħdu
Find a love that loves you strong and kind
Lyrics meaning: Jsibu l-imħabba li loves inti b ' saħħithom u xorta
Change the world with what is deep inside
Lyrics meaning: Ibdel id-dinja ma dak li huwa fil-fond ġewwa

I believe in angels, I believe in love
Lyrics meaning: Nemmen fl-angels, nemmen fl-imħabba
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lyrics meaning: Nemmen li hemm ikollok jidħlu żmien issib dak li inti ngħaqadt ġew noħolmu tal
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics meaning: Tiġbed jew tirbaħ jew titlef, kwalunkwe Triq li tagħżel
I believe in you
Lyrics meaning: Nemmen li inti fil-

Find yourself though you weren’t even lost
Lyrics meaning: Issib ruħek għalkemm inti weren't anke mitluf
Be who you are and don’t be who you’re not
Lyrics meaning: Jkun li inti huma u m ' għandekx tkun li m'intix
Take a stand, don’t linger on the fence
Lyrics meaning: Jieħdu stand, m ' għandekx linger fuq il-ħajt/stekkat
With careful stance but lingered consequence
Lyrics meaning: B ' għaqal tax-xejra imma konsegwenza lingered

I believe in angels (I believe in angels)
Lyrics meaning: Nemmen li fl-angels (Nemmen fl-angels)
I believe in love (I believe in love)
Lyrics meaning: Nemmen fl-imħabba (Nemmen fl-imħabba)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lyrics meaning: Nemmen li hemm ikollok jidħlu żmien issib dak li inti ngħaqadt ġew noħolmu tal
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lyrics meaning: Nemmen fl-sunsets, nemmen li fil-misteru
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lyrics meaning: Nemmen li hemm tama 'cause hemm xi ħadd hemmhekk li tagħti każ tal-
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics meaning: Tiġbed jew tirbaħ jew titlef, kwalunkwe Triq li tagħżel
I believe in you
Lyrics meaning: Nemmen li inti fil-

I believe in you
Lyrics meaning: Nemmen li inti fil-

When it’s time to let you go
Lyrics meaning: Meta huwa żmien li jħalluk tmur
You’re in my heart and in my soul
Lyrics meaning: Jkollok fil-qalb tiegħi u fl-tiegħi f'isem
And more than anything
Lyrics meaning: U aktar minn kull ħaġa
I hope you know
Lyrics meaning: Nispera li inti tkun taf

I believe in Jesus, I believe in God
Lyrics meaning: Nemmen f ' Ġesù, nemmen f ' Alla
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Lyrics meaning: Nemmen li hemm ikollok jidħlu żmien issib dak li inti ngħaqadt ġew noħolmu ta (noħolmu tal)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lyrics meaning: Nemmen fl-sunsets, nemmen li fil-misteru
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lyrics meaning: Nemmen li hemm tama 'cause hemm xi ħadd hemmhekk li tagħti każ tal-
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics meaning: Tiġbed jew tirbaħ jew titlef, kwalunkwe Triq li tagħżel
I believe in you
Lyrics meaning: Nemmen li inti fil-

I believe in you
Lyrics meaning: Nemmen li inti fil-
I believe in you
Lyrics meaning: Nemmen li inti fil-
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Nemmen li int (kanzunetta iddedikazzjoni mhux governattivi) fl -1) Lyrics I Believe in You (Dedication Song)-1 (Nemmen li int (kanzunetta iddedikazzjoni mhux governattivi) fl -1) Lyrics-2

Albums aktar minn Il-punt tal-grazzja