A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Fearless qalb-3) Lyrics

Artisti: Point of Grace (Il-punt tal-grazzja)

Album: How You Live-1 (Kif inti ħaj-1)

For even the most trusting soul
Lyrics meaning: Għal anke l-aktar fiduċja f'isem
This world can be a scary place
Lyrics meaning: Dinjija dan jista jkun post scary
So much that we can't control
Lyrics meaning: Tant dan Aħna ma jistax jikkontrolla
In every moment that we face
Lyrics meaning: F ' kull mument li aħna jiffaċċjaw

When a thousand what ifs
Lyrics meaning: Meta elf liema DQI
Whisper in our ears
Lyrics meaning: Whisper fil-widnejn tag˙na
We remember who's we are
Lyrics meaning: Aħna Ftakar li huwa aħna huma
And watch them disappear
Lyrics meaning: U minnhom jisparixxu l-arloġġi

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Nixtieq ħajjin bil-qalb fearless
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: B'dehen li ġejja mill-fiduċja fil-Alla
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Lyrics meaning: Dan huwa kontinwament tiggwida miegħi għalkemm it-triq jistgħu jidhru fid-dlam
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Nixtieq ħajjin, tixtieq tgħix bil-qalb fearless

There are worries chasing everyone
Lyrics meaning: Hemm inkwiet chasing lil kulħadd
It's evident in times like these
Lyrics meaning: Huwa evidenti fi żminijiet bħal dawn
But I have found the confidence that comes
Lyrics meaning: Imma I sabu l-kunfidenza li jiġi
From time I spend on my knees
Lyrics meaning: Minn żmien I tonfoq fuq l-irkoppa tiegħi

There's a truth I'm holding onto
Lyrics meaning: Hemm il-verità I 'm azjenda fuq
As these days unfold
Lyrics meaning: Kif dawn il-jum unfold
Greater is He, God is in you
Lyrics meaning: Huwa ikbar hu, Alla huwa inti fil-
And hear it in the world
Lyrics meaning: U Isma hi fid-dinja

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Nixtieq ħajjin bil-qalb fearless
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: B'dehen li ġejja mill-fiduċja fil-Alla
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Lyrics meaning: Dan huwa kontinwament tiggwida miegħi għalkemm it-triq jistgħu jidhru fid-dlam
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Nixtieq ħajjin, tixtieq tgħix bil-qalb fearless

He's my strength, He's my shelter
Lyrics meaning: Hu l-qawwa tiegħi, hu l-kenn tiegħi
He is with me all the way
Lyrics meaning: Hu miegħi-mixja
He's my light and my salvation
Lyrics meaning: Hu dawl tiegħi u għas-salvazzjoni tiegħi
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Lyrics meaning: Minnhom għandu I jkun jibÿgœux, wieħed minnhom għandu I ikunu jibÿgœux?

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Nixtieq ħajjin bil-qalb fearless
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: B'dehen li ġejja mill-fiduċja fil-Alla
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Lyrics meaning: Dan huwa kontinwament tiggwida miegħi għalkemm it-triq jistgħu jidhru fid-dlam, iva

I wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Nixtieq ħajjin bil-qalb fearless
Courage that's coming from trust in God
Lyrics meaning: B'dehen li ġejja mill-fiduċja fil-Alla
It's constantly guiding me though the road is dark
Lyrics meaning: Dan huwa kontinwament tiggwida miegħi għalkemm it-triq hija mudlama
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Lyrics meaning: Nixtieq ħajjin, tixtieq tgħix bil-qalb fearless

With a fearless heart, with a fearless heart
Lyrics meaning: Bil-qalb fearless, bil-qalb fearless
With a fearless heart
Lyrics meaning: Bil-qalb fearless


Fearless Heart-3 (Fearless qalb-3) Lyrics Fearless Heart-3 (Fearless qalb-3) Lyrics-2

Albums aktar minn Il-punt tal-grazzja