A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

By Heart-8 (Mill-qalb-8) Lyrics

Artisti: Point of Grace (Il-punt tal-grazzja)

Album: By Heart-7 (Mill-qalb-7)

Oh, I know that You'll be watching over me
Lyrics meaning: OH, inkun naf li int ikollok tiġi ħars matul il-Kuntatti Maġenbi

Your shining light has changed my life
Lyrics meaning: -Dawl Randan tiegħek inbidlet tiegħi ħajja
It's like I've found my way home
Lyrics meaning: Huwa bħal I ngħaqadt misjuba tiegħi mod fid-dar
I know You're near, hear You loud and clear
Lyrics meaning: Naf li inti m'intix ħdejn, tisma int ħsejjes għolja u ċara
I could live on this feeling alone
Lyrics meaning: I jistgħu jgħixu fuq din jikkontribrixxu waħdu
Everywhere I go You are right there beside me
Lyrics meaning: Kullimkien I mur int dritt hemm ħdejn il-Kuntatti Maġenbi
Anytime of night or day
Lyrics meaning: Fi kwalunkwe ħin ta ' bil-lejl jew jum

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: L-isem tiegħek hija fuq ix-xufftejn tiegħi, imħabba tiegħek I ma jistax jirreżisti
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Ntilef li jkun miegħek kull fejn inti
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Nixtieq li inti memorizzati hekk meta nagħlaq għajnejja
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics meaning: Kollox għandi li ma huwa iżomm li inti tħobb mill-qalb

I don't have to see, see You to believe
Lyrics meaning: I m ' għandekx għalfejn ara, ara int biex temmen
That Your not going away
Lyrics meaning: Li tiegħek ma tmur bogħod
I know You'll be watching over me
Lyrics meaning: Naf li int ikollok tiġi ħars matul il-Kuntatti Maġenbi
You're the shelter that's keeping me safe
Lyrics meaning: Jkollok il-kenn li huwa li jżommu Kuntatti Maġenbi bla periklu
I know Your arms they can reach out to hold me
Lyrics meaning: Inkun naf tiegħek armi jistgħu jilħqu l-għal żżomm il-Kuntatti Maġenbi
Even when I'm feeling alone
Lyrics meaning: Anke meta I 'm jikkontribrixxu waħdu

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: L-isem tiegħek hija fuq ix-xufftejn tiegħi, imħabba tiegħek I ma jistax jirreżisti
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Ntilef li jkun miegħek kull fejn inti
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Nixtieq li inti memorizzati hekk meta nagħlaq għajnejja
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics meaning: Kollox għandi li ma huwa iżomm li inti tħobb mill-qalb

Comes naturally like every breath I breathe
Lyrics meaning: Jidħol naturalment bħal kull taddar I ċ
Don't have to think it's second nature to me
Lyrics meaning: M ' għandekx għalfejn taħseb huwa t-tieni natura miegħi
I close my eyes and You are there with me
Lyrics meaning: Nagħlaq għajnejja u int hemm miegħi
You know me, You see me, You hear me, You heal me
Lyrics meaning: Taf lili, inti tara lili, inti tisma lili, inti fix-xog ol il-Kuntatti Maġenbi

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: L-isem tiegħek hija fuq ix-xufftejn tiegħi, imħabba tiegħek I ma jistax jirreżisti
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Ntilef li jkun miegħek kull fejn inti
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Nixtieq li inti memorizzati hekk meta nagħlaq għajnejja
All I have to do is keep loving You
Lyrics meaning: Kollox għandi li ma huwa iżomm li tħobb lilek

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: L-isem tiegħek hija fuq ix-xufftejn tiegħi, imħabba tiegħek I ma jistax jirreżisti
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Ntilef li jkun miegħek kull fejn inti
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Nixtieq li inti memorizzati hekk meta nagħlaq għajnejja
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics meaning: Kollox għandi li ma huwa iżomm li inti tħobb mill-qalb

I'm gonna be wherever You are
Lyrics meaning: Jiena se jkun kull fejn inti
I love You with my heart and soul
Lyrics meaning: Jogħġobni li inti ma tiegħi qalb u mmexxija minnu
I close my eyes, all I have to do
Lyrics meaning: Nagħlaq għajnejja, kollha għandi biex tagħmel
Is keep on loving you by heart
Lyrics meaning: Hija żżomm fuq li inti tħobb mill-qalb

I'm gonna be wherever You are
Lyrics meaning: Jiena se jkun kull fejn inti
I love You with my heart and soul
Lyrics meaning: Jogħġobni li inti ma tiegħi qalb u mmexxija minnu
I close my eyes, all I have to do
Lyrics meaning: Nagħlaq għajnejja, kollha għandi biex tagħmel
Is keep on loving you by heart
Lyrics meaning: Hija żżomm fuq li inti tħobb mill-qalb

By Heart-8 (Mill-qalb-8) Lyrics By Heart-8 (Mill-qalb-8) Lyrics-2

Aktar kanzunetti minn Mill-qalb-7

Albums aktar minn Il-punt tal-grazzja