A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is the Night-4 (Inilah malam-4) Lirik

Artis: Clay Aiken (Clay Aiken)

Album: Super Hits-69 (Super Hits-69)

When the world was in upside down
Lirik yang bermakna: Bilakah dunia pada terbalik
I could take all the time I had
Lirik yang bermakna: Saya dapat mengambil sepanjang masa aku
But I'm not gonna wait
Lirik yang bermakna: Tetapi saya tidak akan menunggu
When a moment can vanish so fast
Lirik yang bermakna: Bilakah masa boleh lenyap begitu pantas
Cause every kiss is a kiss you can never get back
Lirik yang bermakna: Sebab setiap ciuman adalah ciuman anda tidak boleh mendapatkan kembali

Lift me up in your arms
Lirik yang bermakna: Mengangkat saya di tangan anda
If you told me that's where heaven is
Lirik yang bermakna: Jika anda memberitahu saya bahawa di mana syurga adalah
(Well, you'd be right)
Lirik yang bermakna: (Well, anda akan betul-betul)
I've been waiting forever for this
Lirik yang bermakna: Saya sudah menunggu selama-lamanya ini
This is the night
Lirik yang bermakna: Ini adalah malam

When the answer to all my dreams
Lirik yang bermakna: Apabila jawapan kepada semua impian saya
Is as close as a touch away
Lirik yang bermakna: Hampir sebagai sentuhan kaki
Why am I here holding back what I'm trying to say
Lirik yang bermakna: Mengapa saya di sini memegang kembali apa yang saya cuba katakan

Lift me up in your arms
Lirik yang bermakna: Mengangkat saya di tangan anda
If you told me that is where heaven is
Lirik yang bermakna: Jika anda memberitahu saya bahawa di mana syurga adalah
(Well, you'd be right)
Lirik yang bermakna: (Well, anda akan betul-betul)
Hold me close to your heart
Lirik yang bermakna: Tahan saya berhampiran dengan hati anda
I will go with you to the end of the Earth
Lirik yang bermakna: Saya akan pergi bersama anda hingga akhir bumi
(And we'll fly)
Lirik yang bermakna: (Dan kami akan terbang)
I've been waiting forever for this
Lirik yang bermakna: Saya sudah menunggu selama-lamanya ini
This is the night
Lirik yang bermakna: Ini adalah malam

This is the night where we capture forever
Lirik yang bermakna: Ini adalah malam di mana kami menangkap selama-lamanya
And all out tomorrows begin
Lirik yang bermakna: Dan semuanya keluar tomorrows bermula
After tonight we will never be lonely again
Lirik yang bermakna: Selepas malam ini kita tidak akan kesepian sekali lagi

Lift me up in your arms
Lirik yang bermakna: Mengangkat saya di tangan anda
If you told me that is where heaven is
Lirik yang bermakna: Jika anda memberitahu saya bahawa di mana syurga adalah
(Well, you'd be right)
Lirik yang bermakna: (Well, anda akan betul-betul)
Hold me close to your heart
Lirik yang bermakna: Tahan saya berhampiran dengan hati anda
I would go with you to the end of the Earth
Lirik yang bermakna: Aku akan pergi bersama anda ke hujung bumi
(And we'll fly)
Lirik yang bermakna: (Dan kami akan terbang)
I've been waiting forever for this
Lirik yang bermakna: Saya sudah menunggu selama-lamanya ini
This is the night
Lirik yang bermakna: Ini adalah malam
This Is the Night-4 (Inilah malam-4) Lirik This Is the Night-4 (Inilah malam-4) Lirik-2 This Is the Night-4 (Inilah malam-4) Lirik-3
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Inilah malam-4 yang dikumpul dalam album Super Hits-69 dicipta oleh Singer Clay Aiken. Anda boleh membaca versi teks berikut Inilah malam-4. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Inilah malam-4. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Clay Aiken. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Inilah malam-4 untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Inilah malam-4 dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Inilah malam-4 secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.