A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (Jurang besar-18) Lirik

Artis: Point of Grace (Titik nikmat)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Muncul muzik: Hits dari titik daripada rahmat-2)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Lirik yang bermakna: Perkataan-perkataan dan muzik oleh geran cunningham & matt huesmann
Silence
Lirik yang bermakna: Berdiam diri
Trying to fathom the distance
Lirik yang bermakna: Cuba untuk menduga jarak
Looking out 'cross the canyon carved
Lirik yang bermakna: Mencari ' cross canyon yang diukir
By my hands
Lirik yang bermakna: Melalui tangan saya
God is gracious
Lirik yang bermakna: Tuhan itu Pengasih
Sin would still separate us
Lirik yang bermakna: Dosa masih akan memisahkan kita
Were it not for the bridge his grace
Lirik yang bermakna: Tidak ia jambatan rahmat Nya
Has made us
Lirik yang bermakna: Menjadikan kita
His love will carry me
Lirik yang bermakna: Cintanya akan membawa saya

[Chorus]
Lirik yang bermakna: [Korus]
There's a bridge to cross the great divide
Lirik yang bermakna: Terdapat sebuah jambatan untuk menyeberangi jurang besar
A way was made to reach the other side
Lirik yang bermakna: Cara yang dibuat untuk sampai ke bahagian lain
The mercy of the father, cost his son
Lirik yang bermakna: Belas kasihan bapa, kos anaknya
His life
Lirik yang bermakna: Hidupnya
His love is deep, his love is wide
Lirik yang bermakna: Cintanya mendalam, kasih-Nya adalah pelbagai
There's a cross to bridge the great divide
Lirik yang bermakna: Ada salib untuk merapatkan jurang besar

God is faithful
Lirik yang bermakna: Allah yang setia
On my own i'm unable
Lirik yang bermakna: Saya sendiri saya tidak boleh
He found me hopeless, alone and
Lirik yang bermakna: Beliau mendapati saya putus asa, semata-mata dan
Sent a savior
Lirik yang bermakna: Dihantar seorang Penyelamat
He's provided a path a promised
Lirik yang bermakna: Dia telah menyediakan laluan yang dijanjikan
To guide us
Lirik yang bermakna: Untuk membimbing kami
Safely past all the sin that would divide us
Lirik yang bermakna: Selamat melepasi semua dosa yang akan memecah-belahkan kita
His love delivers me
Lirik yang bermakna: Kasih-Nya menyampaikan saya

[Chorus]
Lirik yang bermakna: [Korus]

The cross that cost my lord his life
Lirik yang bermakna: Salib yang kos hidupnya Tuhanku
Has given me mine
Lirik yang bermakna: Telah memberi saya saya

There's a bridge to cross the great divide
Lirik yang bermakna: Terdapat sebuah jambatan untuk menyeberangi jurang besar
There's a cross to bridge the great divide
Lirik yang bermakna: Ada salib untuk merapatkan jurang besar

[Chorus]
Lirik yang bermakna: [Korus]
The Great Divide-18 (Jurang besar-18) Lirik The Great Divide-18 (Jurang besar-18) Lirik-2
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Jurang besar-18 yang dikumpul dalam album Muncul muzik: Hits dari titik daripada rahmat-2 dicipta oleh Singer Titik nikmat. Anda boleh membaca versi teks berikut Jurang besar-18. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Jurang besar-18. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Titik nikmat. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Jurang besar-18 untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Jurang besar-18 dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Jurang besar-18 secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.

Album yang lebih banyak daripada Titik nikmat