who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The End-56 (Akhir-56) Lirik

Artis: A Flock of Seagulls (Kawanan Camar)

Album: 20 Classics of the 80's (20 klasik dari era)

It's five o'clock in the morning,
Lirik yang bermakna: Ianya 05: 00 pagi,
Where the hell have you been?
Lirik yang bermakna: Di mana neraka saja kau?
I've been watching I've been waiting
Lirik yang bermakna: Saya telah menonton saya telah menunggu
Six times I've read this magazine
Lirik yang bermakna: Enam kali saya telah membaca majalah ini
Looking out the window walking down the long and lonely road
Lirik yang bermakna: Mencari dalam tetingkap yang berjalan di sebatang jalan yang panjang dan sepi
Is there something happening is there something that I should know
Lirik yang bermakna: Adakah ada sesuatu berlaku Adakah ada sesuatu yang saya patut tahu...
Should I stay should I go
Lirik yang bermakna: Saya perlu menjauhkan saya patut pergi

It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya

Oh baby we should talk it over
Lirik yang bermakna: Oh bayi kita harus bercakap
Maybe we can work it out
Lirik yang bermakna: Mungkin kita boleh bekerja
I haven't really got an answer
Lirik yang bermakna: Saya belum benar-benar jawapan
So tell me what do I do now
Lirik yang bermakna: Jadi beritahu saya apa yang saya lakukan sekarang

It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya
It's alright when you say you love me
Lirik yang bermakna: Ia tidak mengapa apabila anda mengatakan anda suka saya

Standing up on the fourteenth floor
Lirik yang bermakna: Berdiri di aras keempat belas
Looking at the dirty street below
Lirik yang bermakna: Melihat jalan yang kotor di bawah
I've been hanging out for years
Lirik yang bermakna: Saya telah telah melepak selama
Thinking it's time I let you go
Lirik yang bermakna: Memikirkan sudah tiba masanya saya membiarkan anda pergi
So go on your way
Lirik yang bermakna: Jadi pergi perjalanan anda
This is the end
Lirik yang bermakna: Inilah akhir
The End-56 (Akhir-56) Lirik The End-56 (Akhir-56) Lirik-2 The End-56 (Akhir-56) Lirik-3 The End-56 (Akhir-56) Lirik-4
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Akhir-56 yang dikumpul dalam album 20 klasik dari era dicipta oleh Singer Kawanan Camar. Anda boleh membaca versi teks berikut Akhir-56. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Akhir-56. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Kawanan Camar. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Akhir-56 untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Akhir-56 dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Akhir-56 secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.