A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth-1 (Bumi hijau Tuhan-1) Lirik

Artis: Point of Grace (Titik nikmat)

Album: How You Live-1 (Bagaimana anda hidup-1)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan laut swims dalam blues cemerlang
The yellow sun warms me and you
Lirik yang bermakna: Kuning matahari memanaskan saya dan anda
'Til it's chased by an iridescent moon
Lirik yang bermakna: 'Til ia adalah dikejar oleh bulan yang berwarna-warni
On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan pergunungan memanjat dengan jerebu ungu
Against a sky of stormy grays
Lirik yang bermakna: Terhadap satu langit kelabu badai
There are ebony nights and silver days
Lirik yang bermakna: Terdapat ebony malam dan siang Perak
On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan

We live, we laugh and love and dance
Lirik yang bermakna: Kita hidup, kita ketawa dan suka dan menari
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lirik yang bermakna: Kerana Allah menjadikan segala sesuatu yang indah dan sempurna di tangannya
We rise from the ashes of our past
Lirik yang bermakna: Kami bangkit dari Abu kami yang terdahulu
'Cause we've learned the truth at last
Lirik yang bermakna: Kerana kita telah mengetahui kebenaran akhirnya
Love is not blind
Lirik yang bermakna: Cinta tidak buta
Every color shines
Lirik yang bermakna: Setiap warna yang bersinar
On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan

On God's green earth...if eery color was the same
Lirik yang bermakna: Pada Tuhan hijau bumi... Jika eery warna yang sama
And every child had just one name
Lirik yang bermakna: Dan setiap kanak-kanak mempunyai hanya satu nama
There'd be no beauty for each of us to claim
Lirik yang bermakna: Tidak akan ada Salun Kecantikan bagi setiap kita untuk menuntut

On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan
We see the scars of yesterday
Lirik yang bermakna: Kita melihat parut semalam
Of wars that we cannot erase
Lirik yang bermakna: Peperangan yang kita tidak boleh memadam
But we can walk hand in hand in healing grace
Lirik yang bermakna: Tetapi kita boleh berjalan kaki tangan dalam tangan dalam penyembuhan rahmat
On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan

We live, we laugh and love and dance
Lirik yang bermakna: Kita hidup, kita ketawa dan suka dan menari
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lirik yang bermakna: Kerana Allah menjadikan segala sesuatu yang indah dan sempurna di tangannya
We rise from the ashes of our past
Lirik yang bermakna: Kami bangkit dari Abu kami yang terdahulu
'Cause we've learned the truth at last
Lirik yang bermakna: Kerana kita telah mengetahui kebenaran akhirnya
Love is not blind
Lirik yang bermakna: Cinta tidak buta
Every color shines
Lirik yang bermakna: Setiap warna yang bersinar
On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan

(bridge)
Lirik yang bermakna: (jambatan)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Lirik yang bermakna: Bagaimana jika hanya Sungai menular dan kebencian marjerin menjadi cair semua kaki?
We can live in peace today!
Lirik yang bermakna: Kita boleh hidup dengan aman hari!
On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan

We live, we laugh and love and dance
Lirik yang bermakna: Kita hidup, kita ketawa dan suka dan menari
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lirik yang bermakna: Kerana Allah menjadikan segala sesuatu yang indah dan sempurna di tangannya
We live, we laugh and love and dance
Lirik yang bermakna: Kita hidup, kita ketawa dan suka dan menari
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lirik yang bermakna: Kerana Allah menjadikan segala sesuatu yang indah dan sempurna di tangannya
We rise from the ashes of our past
Lirik yang bermakna: Kami bangkit dari Abu kami yang terdahulu
'Cause we've learned the truth at last
Lirik yang bermakna: Kerana kita telah mengetahui kebenaran akhirnya
Love is not blind
Lirik yang bermakna: Cinta tidak buta
Every color shines
Lirik yang bermakna: Setiap warna yang bersinar
On God's green earth
Lirik yang bermakna: Di muka-bumi hijau Tuhan

On God's Green Earth-1 (Bumi hijau Tuhan-1) Lirik On God's Green Earth-1 (Bumi hijau Tuhan-1) Lirik-2
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Bumi hijau Tuhan-1 yang dikumpul dalam album Bagaimana anda hidup-1 dicipta oleh Singer Titik nikmat. Anda boleh membaca versi teks berikut Bumi hijau Tuhan-1. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Bumi hijau Tuhan-1. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Titik nikmat. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Bumi hijau Tuhan-1 untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Bumi hijau Tuhan-1 dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Bumi hijau Tuhan-1 secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.

Album yang lebih banyak daripada Titik nikmat