A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kid Becomes the Dream (Kanak-kanak menjadi impian) Lirik

Artis: Aiden (Aiden)

Album: Our Gangs Dark Oath (Kami Kumpulan-Kumpulan gelap sumpah)

I got your letter, read that mom was gone
Lirik yang bermakna: Saya mendapat surat anda, membaca bahawa ibu adalah hilang
(Mom was gone)
Lirik yang bermakna: (Ibu adalah hilang)
I never thought that dad would ever lose his mind
Lirik yang bermakna: Saya tidak pernah terfikir bahawa ayah pernah kehilangan fikiran-Nya
(Lose his mind)
Lirik yang bermakna: (Kehilangan fikiran-Nya)
I haven't slept it seems like all week long
Lirik yang bermakna: Saya belum tidur ia kelihatan seperti sepanjang minggu
(all week long)
Lirik yang bermakna: (minggu sepanjang)
And I've prayed a thousand times
Lirik yang bermakna: Dan saya telah berdoa seribu kali

To a god who doesn't take request
Lirik yang bermakna: Kepada Allah yang tidak mengambil permintaan
And all I hear is kid become the dream
Lirik yang bermakna: Dan apa yang saya dengar adalah kanak-kanak menjadi impian
Become the dream
Lirik yang bermakna: Menjadi impian
You said it once I've heard it twice
Lirik yang bermakna: Anda berkata ia sebaik sahaja saya sudah mendengar dua kali
You'll always make mistakes in life
Lirik yang bermakna: Anda akan sentiasa membuat kesilapan dalam kehidupan
Become the dream
Lirik yang bermakna: Menjadi impian

I held this letter in my hand
Lirik yang bermakna: Saya terus memegang Surat ini di tangan saya
And start to shake
Lirik yang bermakna: Dan mula bergegar
Then wonder is the end
Lirik yang bermakna: Maka hairanlah akhir
Is this the end?
Lirik yang bermakna: Adakah ini penghujung?
I took for granted
Lirik yang bermakna: Saya mengambil untuk diberikan
All the things you've given me
Lirik yang bermakna: Semua perkara yang anda telah memberi saya
I say this is the end
Lirik yang bermakna: Saya mengatakan ini adalah akhir

I'll raise my fist
Lirik yang bermakna: Saya akan mengumpul penumbuk saya
Shout and scream
Lirik yang bermakna: Jeritan dan scream
I won't resist this life
Lirik yang bermakna: Saya tidak akan melawan kehidupan ini
Become the dream
Lirik yang bermakna: Menjadi impian
Become the dream
Lirik yang bermakna: Menjadi impian

I'll raise my fist
Lirik yang bermakna: Saya akan mengumpul penumbuk saya
Shout and scream
Lirik yang bermakna: Jeritan dan scream
I won't resist this life
Lirik yang bermakna: Saya tidak akan melawan kehidupan ini
Become the dream
Lirik yang bermakna: Menjadi impian
Become the dream
Lirik yang bermakna: Menjadi impian
Kid Becomes the Dream (Kanak-kanak menjadi impian) Lirik Kid Becomes the Dream (Kanak-kanak menjadi impian) Lirik-2
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Kanak-kanak menjadi impian yang dikumpul dalam album Kami Kumpulan-Kumpulan gelap sumpah dicipta oleh Singer Aiden. Anda boleh membaca versi teks berikut Kanak-kanak menjadi impian. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Kanak-kanak menjadi impian. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Aiden. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Kanak-kanak menjadi impian untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Kanak-kanak menjadi impian dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Kanak-kanak menjadi impian secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.