A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fine and Dandy-29 (Halus dan Dandy-29) Lirik

Artis: Django Reinhardt (Django Reinhardt)

Album: Jazz Explosion, Vol. 3-4 (Letupan jazz, Jld. 3-4)

Please forgive this platitude
Lirik yang bermakna: Tolong maafkan platitude ini
But I like your attitude
Lirik yang bermakna: Tapi saya suka sikap anda
You are just the kind I've had in mind
Lirik yang bermakna: Anda akan hanya jenis yang sudah ada dalam fikiran saya
Never could find
Lirik yang bermakna: Tidak dapat mencari

Honey, I'm so keen on you
Lirik yang bermakna: Madu, saya begitu berminat dengan anda
I could come to lean on you
Lirik yang bermakna: Saya boleh datang untuk bersandar kepada kamu
On a random bay, give you your way
Lirik yang bermakna: Di Teluk yang rawak, memberikan anda cara anda
Do what you say
Lirik yang bermakna: Adakah apa yang anda katakan

Gee, it's all fine and dandy
Lirik yang bermakna: Gee, memang baik dan bagus
Sugar candy, when I've got you
Lirik yang bermakna: Gula gula-gula, apabila aku punya anda

Then I only see the sunny side
Lirik yang bermakna: Kemudian saya hanya melihat sebelah cerah
Even trouble has it's funny side
Lirik yang bermakna: Walaupun masalah mempunyai sisi lucu itu
When you're gone, my sugar candy
Lirik yang bermakna: Apabila anda sudah tiada, saya gula-gula gula
I get so lonesome, I get blue
Lirik yang bermakna: Saya mendapat begitu sepi, saya mendapatkan biru

But when you're handy
Lirik yang bermakna: Tapi apabila kau senang
It's fine and dandy
Lirik yang bermakna: Ianya halus dan masalah
But when you're gone
Lirik yang bermakna: Tetapi apabila anda pergi
What can I do?
Lirik yang bermakna: Apa yang boleh saya lakukan?
Fine and Dandy-29 (Halus dan Dandy-29) Lirik
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Halus dan Dandy-29 yang dikumpul dalam album Letupan jazz, Jld. 3-4 dicipta oleh Singer Django Reinhardt. Anda boleh membaca versi teks berikut Halus dan Dandy-29. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Halus dan Dandy-29. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Django Reinhardt. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Halus dan Dandy-29 untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Halus dan Dandy-29 dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Halus dan Dandy-29 secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.

Album yang lebih banyak daripada Django Reinhardt