A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Disconnected-24 (Terputus-24) Lirik

Artis: Beat Union (Mengalahkan Kesatuan)

Album: Disconnected-23 (Terputus-23)

Maybe I'm just out of place in the modern world
Lirik yang bermakna: Mungkin saya hanya keluar dari tempat di dunia moden
Don't wanna go to their My Space, I wanna talk to girls
Lirik yang bermakna: Tidak mahu pergi ke ruang saya mereka, saya ingin bercakap dengan kanak-kanak perempuan
Now I'm letting go
Lirik yang bermakna: Sekarang saya sedang melepaskan
Cause I'm getting so
Lirik yang bermakna: Punca saya mendapat begitu

Disconnected
Lirik yang bermakna: Diputuskan
Disconnected
Lirik yang bermakna: Diputuskan
So call me old or jaded
Lirik yang bermakna: Jadi hubungi saya lama atau jaded
Cause I'm so disconnected
Lirik yang bermakna: Sebab saya jadi saya terputus

Maybe I don't agree with the world today
Lirik yang bermakna: Mungkin saya tidak bersetuju dengan dunia hari
I'm feeling oh so analogue in a digital age
Lirik yang bermakna: Saya rasa oh jadi analog di era digital yang
I tune to my favorite show
Lirik yang bermakna: Saya Tala ke Papar kegemaran saya
Alienation radio.
Lirik yang bermakna: Radio Pemberimilikan.

Disconnected
Lirik yang bermakna: Diputuskan
Disconnected
Lirik yang bermakna: Diputuskan
So call me old or jaded
Lirik yang bermakna: Jadi hubungi saya lama atau jaded
Cause I'm so disconnected
Lirik yang bermakna: Sebab saya jadi saya terputus

Don't take away the essence
Lirik yang bermakna: Jangan mengambil intipati
And what's important in everything
Lirik yang bermakna: Dan apa yang penting dalam segala-galanya

You live your life online
Lirik yang bermakna: Anda hidup hidup anda yang dalam talian
I'll pull the plug and live mine
Lirik yang bermakna: Saya akan tarik palam dan hidup saya

So disconnected
Lirik yang bermakna: Jadi diputuskan
Disconnected
Lirik yang bermakna: Diputuskan
So call me old or jaded
Lirik yang bermakna: Jadi hubungi saya lama atau jaded
Cause I'm so disconnected
Lirik yang bermakna: Sebab saya jadi saya terputus

Disconnected
Lirik yang bermakna: Diputuskan
Disconnected
Lirik yang bermakna: Diputuskan
So call me old or jaded
Lirik yang bermakna: Jadi hubungi saya lama atau jaded
Cause I'm so disconnected
Lirik yang bermakna: Sebab saya jadi saya terputus

Cause I'm so disconnected [Repeat: x2]
Lirik yang bermakna: Sebab saya jadi diputuskan [mengulangi: x 2]
Disconnected-24 (Terputus-24) Lirik Disconnected-24 (Terputus-24) Lirik-2 Disconnected-24 (Terputus-24) Lirik-3
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Terputus-24 yang dikumpul dalam album Terputus-23 dicipta oleh Singer Mengalahkan Kesatuan. Anda boleh membaca versi teks berikut Terputus-24. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Terputus-24. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Mengalahkan Kesatuan. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Terputus-24 untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Terputus-24 dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Terputus-24 secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.