who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busted-1 (Ditangkap-1) Lirik

Artis: Roy Clark (Roy Clark)

Album: Makin' Music (Makin' muzik)

My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted
Lirik yang bermakna: Bil-bil saya kesemuanya terhutang dan bayi memerlukan kasut dan saya ditangkap
Cotton is down to a quarter a pound, but I'm busted
Lirik yang bermakna: Kapas adalah turun kepada satu paun pada setiap suku tahun, tetapi saya ditangkap
I got a cow that went dry and a hen that won't lay
Lirik yang bermakna: Aku seekor lembu yang telah kering dan ayam yang tidak akan meletakkan
A big stack of bills that gets bigger each day
Lirik yang bermakna: Timbunan besar Rang undang-undang yang mendapat lebih besar setiap hari
The county's gonna haul my belongings away cause I'm busted.
Lirik yang bermakna: Daerah ini pergi ke jarak berperang dari barang-barang kepunyaan saya ditangkap.

I went to my brother to ask for a loan cause I was busted
Lirik yang bermakna: Saya pergi ke abang saya meminta sebab pinjaman saya telah ditangkap
I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted
Lirik yang bermakna: Aku benci untuk mohon seperti anjing tanpa tulang beliau, tetapi saya ditangkap
My brother said there ain't a thing I can do,
Lirik yang bermakna: Abang saya kata tidak ada satu perkara yang saya boleh lakukan,
My wife and my kids are all down with the flu,
Lirik yang bermakna: Isteri saya dan anak-anak saya adalah semua turun dengan selesema,
And I was just thinking about calling on you 'cause I'm busted.
Lirik yang bermakna: Dan saya hanya memikirkan tentang menyeru anda kerana saya ditangkap.

Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted
Lirik yang bermakna: Baik, saya tiada pencuri, tetapi seorang lelaki boleh pergi salah apabila dia ditangkap
The food that we canned last summer is gone and I'm busted
Lirik yang bermakna: Makanan yang kami dalam tin musim panas yang lepas telah hilang dan saya ditangkap
The fields are all bare and the cotton won't grow,
Lirik yang bermakna: Medan adalah semua terdedah dan kapas tidak akan tumbuh,
Me and my family got to pack up and go,
Lirik yang bermakna: Saya dan keluarga saya mendapat pek dan pergi,
But I'll make a living, just where I don't know cause I'm busted.
Lirik yang bermakna: Tetapi saya akan membuat hidup, di mana saya tidak tahu sebab saya ditangkap.

I'm broke, no bread, I mean like nothing,
Lirik yang bermakna: Saya pecah, ada roti, saya maksudkan seperti apa-apa,
Busted-1 (Ditangkap-1) Lirik
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Ditangkap-1 yang dikumpul dalam album Makin' muzik dicipta oleh Singer Roy Clark. Anda boleh membaca versi teks berikut Ditangkap-1. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Ditangkap-1. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Roy Clark. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Ditangkap-1 untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Ditangkap-1 dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Ditangkap-1 secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.