A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All on My Own (Semua pada saya sendiri) Lirik

Artis: Beat Union (Mengalahkan Kesatuan)

Album: Disconnected-23 (Terputus-23)

I'm watching everyone now thinking that somehow
Lirik yang bermakna: Saya menonton semua orang kini berfikir yang entah bagaimana
My solitary rain cloud could wash me away
Lirik yang bermakna: Awan hujan bersendirian saya boleh basuh diri saya
Cause you see sometimes that you need some time
Lirik yang bermakna: Sebab anda lihat kadang-kadang bahawa anda perlukan masa
And I'm still haunted everyday by every word that you said
Lirik yang bermakna: Dan saya masih dihantui setiap hari oleh setiap perkataan yang anda berkata
Still see you in my dreams at night alone in my bed
Lirik yang bermakna: Masih berjumpa dalam impian saya pada waktu malam sahaja di katil saya
I cant escape your ghost even after this time
Lirik yang bermakna: Saya tidak dapat melarikan diri hantu anda walaupun selepas waktu ini
And know I know that your with him I know that I'm
Lirik yang bermakna: Dan tahu saya tahu bahawa anda dengan dia, aku tahu bahawa aku

All on my own all on my own everyone
Lirik yang bermakna: Semua di saya sendiri apa yang saya sendiri semua
I see has the one they need all on my own
Lirik yang bermakna: Saya melihat satu perlu semua pada saya sendiri telah

I'm looking for the real thing thinking
Lirik yang bermakna: Saya mencari pemikiran perkara sebenar
How it could of been feeling yet another sting right into my heart
Lirik yang bermakna: Bagaimana ia boleh telah telah rasa sengat lagi betul-betul ke dalam hatiku
Because you see sometimes that you need some time I guess
Lirik yang bermakna: Kerana anda melihat kadang-kadang yang anda perlukan sedikit masa saya rasa
I know I should move on my past is blindfolding me
Lirik yang bermakna: Saya tahu saya perlu bergerak pada masa lalu saya adalah blindfolding saya
Its tied me up so tight that I will always be
Lirik yang bermakna: Dalam sibuk saya ketat bahawa saya akan sentiasa

All on my own all on my own everyone
Lirik yang bermakna: Semua di saya sendiri apa yang saya sendiri semua
I see has the one they need all on my own
Lirik yang bermakna: Saya melihat satu perlu semua pada saya sendiri telah

What if hes not the one what if things never change what if
Lirik yang bermakna: Bagaimana kalau dia tidak satu Bagaimana jika perkara-perkara yang pernah berubah Bagaimana jika
I cant ever forget you what if your long gone
Lirik yang bermakna: I cant pernah lupa anda bagaimana jika anda lama hilang
And you don't feel the same what would I do
Lirik yang bermakna: Dan anda tidak rasa sama apa yang akan saya lakukan

All on my own all on my own everyone I see has the one they need
Lirik yang bermakna: Semua di saya sendiri apa yang saya sendiri semua yang saya lihat mempunyai satu yang mereka perlukan
All on my own all on my own everyone I see has the one they need
Lirik yang bermakna: Semua di saya sendiri apa yang saya sendiri semua yang saya lihat mempunyai satu yang mereka perlukan
Everyone place I go holds a memory now I'm half the man that I used to be
Lirik yang bermakna: Semua tempat saya pergi memegang ingatan sekarang saya separuh lelaki yang saya gunakan untuk menjadi

All on my own all on my own all on my own all on my own
Lirik yang bermakna: Semua pada semua saya sendiri pada semua saya sendiri di saya sendiri apa yang saya sendiri
All on My Own (Semua pada saya sendiri) Lirik
Halaman ini direka untuk menyediakan Lirik lagu Semua pada saya sendiri yang dikumpul dalam album Terputus-23 dicipta oleh Singer Mengalahkan Kesatuan. Anda boleh membaca versi teks berikut Semua pada saya sendiri. Jika anda berminat dengan lagu lain dalam album yang sama, sila klik Semua pada saya sendiri. Untuk mencari senarai lengkap album daripada penyanyi yang sama, klik sahaja Mengalahkan Kesatuan. Jika anda suka Lirik lagu tersebut, anda boleh menambah halaman ini ke kegemaran anda. Untuk kemudahan, anda juga boleh memuat turun versi imej Semua pada saya sendiri untuk mencetak, atau anda boleh berkongsinya dengan rakan anda melalui e-mel, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, dan sebagainya. Pada akhir halaman ini, anda akan melihat Lirik lagu Semua pada saya sendiri dalam Bahasa 42 lain termasuk Arab, Czech, Denmark, Jerman, Greek, Finland, Perancis, Ibrani, Hungary, Itali, Jepun, Korea, Belanda, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Thai, dan sebagainya. Di satu tangan, sila tulis kepada kami jika anda memerlukan Lirik lagu dalam versi PDF atau mahu memuat turun MP3 Semua pada saya sendiri secara percuma. Sebaliknya, jika anda tahu lagu lain yang tidak termasuk dalam album ini, sila hubungi kami. Kami akan memasukkannya pada kemas kini seterusnya bagi pangkalan data kami.