A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Heavenly Drug Lyrics

Artists: Kent

Album: Hagnesta Hill [Swedish Language]

Jag såg en bild från mitt åttiotal
Mitt hårdrocksjag, och jag undrar vem det var
Jag såg en film, en framtidsvision
En kommentar..
Var att slutet blir så sorgligt i regissörens version

Och då kommer känslan, den smygande känslan
den enda jag inte rår på
Då stänger jag själen, klämmer ihjäl den
Och hittar en himmelsk drog
Och då kommer känslan, är jag den enda som aldrig förstår?

Jag såg en bild från mitt nittiotal
23. årsdag, och jag undrar vem jag var
Jag såg en film, en man med pistol
En kommentar..
Var att slutet blir så vackert i en oklippt version

Och då kommer känslan, den smygande känslan
den enda jag inte rår på
Då stänger jag själen, klämmer ihjäl den
Och hittar en himmelsk drog
Och då kommer känslan, är jag den enda som aldrig förstår?-------------------------------------------------

ENGLISH TRANSLATION:

I saw a picture from my eighties
My hardrock self, and I wonder who it was
I saw a film, a vision of the future
A commentary..
The ending was so sad in the director's version

And then comes that feeling, that sneaking feeling
The only one I can't do anything about
Then I close the soul, squeezing it to death
And find a heavenly drug
And then comes that feeling
Am I the only one who never understands?

I saw a picture from my nineties
23rd birthday, and I wonder who I was

I saw a film, a man with a pistol
A commentary..
The ending was so beautiful in an uncut version

And then comes that feeling, that sneaking feeling
The only one I can't do anything about
Then I close the soul, squeezing it to death
And find a heavenly drug
And then comes that feeling
Am I the only one who never understands?
A Heavenly Drug Lyrics A Heavenly Drug Lyrics-2