A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Jā, es uzskatu, ka 1) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Free to Fly-1 (Brīvi lidot-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Nozīmē, ka lyrics: Vārdi un mūzika, Joel lindsay & tony koksnes

When I said that I would follow
Nozīmē, ka lyrics: Kad es teicu, ka varētu sekot
It was with an honest heart
Nozīmē, ka lyrics: Tā bija ar godīgu sirdi
But I didn't fully understand the cost
Nozīmē, ka lyrics: Bet nav pilnībā saprast, izmaksas
'cause there are saints throughout the ages
Nozīmē, ka lyrics: cēlonis ir gadsimtu gaitā svētie
And there are those today
Nozīmē, ka lyrics: Un ir arī tādi šodien
Who show us what it really means to carry the cross
Nozīmē, ka lyrics: Kas mums parādīt to, ko īsti nozīmē nest krustiņu
That only fuels my devotion
Nozīmē, ka lyrics: Kas tikai degvielas manu ziedošanos
No matter what comes I will say
Nozīmē, ka lyrics: Nav svarīgi, kas notiek, es saku

(chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (chorus)
Yes, I believe
Nozīmē, ka lyrics: Jā, es uzskatu, ka
I believe with all that is in me
Nozīmē, ka lyrics: Es uzskatu, ka ar visu, kas man
Yes, I believe
Nozīmē, ka lyrics: Jā, es uzskatu, ka
Though the world rises up against me
Nozīmē, ka lyrics: Lai gan pasaulē ceļas augšup pret mani
I will be faithful
Nozīmē, ka lyrics: Es būšu uzticīgs
To the choice I have made
Nozīmē, ka lyrics: Izvēli ir veikuši
I am determined
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu apņēmības pilns
I will not be ashamed
Nozīmē, ka lyrics: I nebūs kauns
To live so the whole world can see
Nozīmē, ka lyrics: Dzīvot tik visā pasaulē var redzēt
That yes, I believe
Nozīmē, ka lyrics: Jā, es uzskatu, ka

There will never be a reason
Nozīmē, ka lyrics: Nekad nebūs iemesla
To lose this confidence
Nozīmē, ka lyrics: Zaudēt šo uzticību
For I have found where my assurance lies
Nozīmē, ka lyrics: Ir atrasta, kur manu pārliecību melus
It is not in my own power
Nozīmē, ka lyrics: Tas nav manis paša enerģijas
But in who my savior is
Nozīmē, ka lyrics: Bet kas ir mans glābējs
And the truth of this conviction
Nozīmē, ka lyrics: Un patiesība par šo pārliecību
Makes me shout to the sky
Nozīmē, ka lyrics: Padara mani kliegt uz debesīm

(repeat chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (atkārtot koris)

Yes, I believe he is risen
Nozīmē, ka lyrics: Jā, es uzskatu, ka viņš ir piecēlies
Yes, I believe we are forgiven
Nozīmē, ka lyrics: Jā, es uzskatu, ka mums ir piedots
Yes, I believe and one day we'll see him
Nozīmē, ka lyrics: Jā, es uzskatu, un kādu dienu mēs redzam viņu
And together we'll say
Nozīmē, ka lyrics: Un kopā mēs teikt

(repeat chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (atkārtot koris)

Yes, I Believe-1 (Jā, es uzskatu, ka 1) Lyrics Yes, I Believe-1 (Jā, es uzskatu, ka 1) Lyrics-2 Yes, I Believe-1 (Jā, es uzskatu, ka 1) Lyrics-3 Yes, I Believe-1 (Jā, es uzskatu, ka 1) Lyrics-4

Vēl albumi no Punktu, Grace