A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When the Wind Blows-9 (Kad vējš pūš-9) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: When the Wind Blows-8 (Kad vējš pūš-8)

Night turns to daylight
Nozīmē, ka lyrics: Vasaras nakts kļūst
And things are quite the same
Nozīmē, ka lyrics: Un lietas ir gluži tāds pats
You wake up and make up
Nozīmē, ka lyrics: Wake up un veido
Another day's routine
Nozīmē, ka lyrics: Citu dienu ikdienas
Then the sun begins to shine as if
Nozīmē, ka lyrics: Saule sāk spīdēt, tad, ja
The face of god were near
Nozīmē, ka lyrics: Acīs Dievam bija tuvu
And a trumpet sound is played as if
Nozīmē, ka lyrics: Un trompete skaņa tiek atskaņota, ja
All the world could hear
Nozīmē, ka lyrics: Visa pasaule varēja dzirdēt

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]
That's the day when the wind blows
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir diena, kad vējš pūš
That's the day when the earth begins to move
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir diena, kad zeme sāk kustēties
When the lion and the lamb start walking
Nozīmē, ka lyrics: Kad lauva un jērs ejam
Two by two
Nozīmē, ka lyrics: Pa divi
That's the day when the wind blows
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir diena, kad vējš pūš
When the sky is torn in two
Nozīmē, ka lyrics: Kad debesis ir saplīsis divos
And the lord of lords in all his glory
Nozīmē, ka lyrics: Un kungi, viņa krāšņumā kungs
Comes for you
Nozīmē, ka lyrics: Nāk par jums
Oh, when the wind blows
Nozīmē, ka lyrics: Ak, ja vējš pūš

Beside you, behind you
Nozīmē, ka lyrics: Līdzās tev, tev aiz muguras
Believers on their knees
Nozīmē, ka lyrics: Ticīgie ceļos nometušās
And somehow you know now
Nozīmē, ka lyrics: Un kaut kā jūs zināt, tagad
Everyone you see
Nozīmē, ka lyrics: Visi redzat
So hand-in-hand you fly away
Nozīmē, ka lyrics: Tātad roku rokā lidosiet projām
To meet him in the sky
Nozīmē, ka lyrics: Lai apmierinātu viņu debesīs
This man that you have dreamed about
Nozīmē, ka lyrics: Šis vīrs, ka jūs esat sapņojis par
He's right before your eyes
Nozīmē, ka lyrics: Viņam ir taisnība, jūsu acu priekšā

[Chorus: Repeat 2X]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus: atkārtojiet 2 X]

That's the day when the earth begins to move
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir diena, kad zeme sāk kustēties
When the lion and the lamb start walking
Nozīmē, ka lyrics: Kad lauva un jērs ejam
Two by two
Nozīmē, ka lyrics: Pa divi
When the wind blows
Nozīmē, ka lyrics: Kad vējš pūš
When the sky is torn in two
Nozīmē, ka lyrics: Kad debesis ir saplīsis divos
And the lord of lords in all his glory
Nozīmē, ka lyrics: Un kungi, viņa krāšņumā kungs
Comes for you oh, when the wind blows
Nozīmē, ka lyrics: Nāk, Ak, ja vējš pūš
Well be swept away, swept away
Nozīmē, ka lyrics: Nu nes prom, aizdzīti
When the wind blows
Nozīmē, ka lyrics: Kad vējš pūš
When the Wind Blows-9 (Kad vējš pūš-9) Lyrics When the Wind Blows-9 (Kad vējš pūš-9) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace