A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

What I Already Know (To, ko jau zinu) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: A Thousand Little Things (Tūkstoš sīkumiem)

Life has been a teacher, an enemy and a friend
Nozīmē, ka lyrics: Dzīve ir bijusi skolotāja, ienaidnieka un drauga
And at times I’ve been a sinner and a saint
Nozīmē, ka lyrics: Un pie reizes esmu bijis grēcinieks un Svētais
I’ve been known to lose my temper, my patience and my pride
Nozīmē, ka lyrics: Esmu bijis zināms zaudēt manas dusmas, mana pacietība un manu pašlepnumu
But I’ve never lost the knee to pray
Nozīmē, ka lyrics: Bet nekad nav zaudējuši ceļgala lūgties

Lord, I don’t need some truth reveal to me
Nozīmē, ka lyrics: Kungs, man nav vajadzīga zināma patiesība man atklāt
Or some sacred thing to hold
Nozīmē, ka lyrics: Vai kāda svēta lieta turēt
Well, all I really need is just a little more faith
Nozīmē, ka lyrics: Nu, viss, kas tiešām ir nepieciešams ir tikai nedaudz vairāk ticības
To believe what I already know
Nozīmē, ka lyrics: Domāt, ko jau zinu

You said you’d never leave me
Nozīmē, ka lyrics: Jūs teicāt, ka jūs nekad no manis neatstāsies
You’d walk right by my side
Nozīmē, ka lyrics: Jūs ietu pa labi pa manā pusē
Right now all I feel is alone
Nozīmē, ka lyrics: Uz doto brīdi viss, šķiet, ir vieni
Cause I can’t see Your angels watching over me
Nozīmē, ka lyrics: Iemeslu nevar redzēt jūsu eņģeļi, skatoties pār mani
Oh, but Jesus loves me, the Bible tells me so
Nozīmē, ka lyrics: Ak, bet Jēzus mīl mani, Bībele stāsta mani, tāpēc

Lord, I don’t need some mountain moved for me
Nozīmē, ka lyrics: Kungs, man nav nepieciešams kādu kalnu pārcelts mani
Or some miracle to be hold
Nozīmē, ka lyrics: Vai var turēt kādu brīnumu
All I really need is just a little more faith
Nozīmē, ka lyrics: Viss tiešām ir nepieciešams, ir tikai nedaudz vairāk ticības
To believe what I already know
Nozīmē, ka lyrics: Domāt, ko jau zinu

I know there are much bigger problems than mine
Nozīmē, ka lyrics: Es zinu, tur ir daudz lielākas problēmas nekā raktuves
But Lord, if You get the time
Nozīmē, ka lyrics: Bet kungs, ja jums iegūt laiku

I don’t need the waters to part for me
Nozīmē, ka lyrics: Nav nepieciešams ūdeņu daļa par mani
Or to see those streets of gold
Nozīmē, ka lyrics: Vai, lai redzētu šos zelta ielām
All I really need is just a little more faith
Nozīmē, ka lyrics: Viss tiešām ir nepieciešams, ir tikai nedaudz vairāk ticības
To believe what I already know
Nozīmē, ka lyrics: Domāt, ko jau zinu

Yeah, the secret to walking down life’s road
Nozīmē, ka lyrics: Jā, noslēpums, ejot pa dzīves ceļiem
Is to believe what I already know
Nozīmē, ka lyrics: Ir jātic, ko jau zinu
What I Already Know (To, ko jau zinu) Lyrics

Vēl albumi no Punktu, Grace