A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Song Is Alive (Dziesma ir dzīvs) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Point of Grace Gift Tin (Punktu žēlastības dāvanu alvas)

Can you hear the song moving on the wind
Nozīmē, ka lyrics: Jūs varat dzirdēt pārvietojas vēja dziesma
Calling us home, drawing us in
Nozīmē, ka lyrics: Sauca mūs mājās, zīmēšanas mūs
It's a wave of love that's melting all resistance
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir mīlestība, kas kūst visas pretošanās vilni
Can you feel it, when it starts
Nozīmē, ka lyrics: Vai jūs jūtaties, kad tas sākas
It's within the reach of our hearts
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir mūsu sirdīs sasniedzamām
It'll change the world around us if we listen
Nozīmē, ka lyrics: To mainīt pasauli ap mums, ja mēs ņemam to vērā
It's the living, breathing message
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir dzīves, elpošana ziņojumu
Of the mercy of our god
Nozīmē, ka lyrics: No mūsu Dieva žēlastību

(chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (chorus)
The song is alive
Nozīmē, ka lyrics: Dziesma ir dzīvs
Stirring hope in the soul, don't you know
Nozīmē, ka lyrics: Maisot cerību dvēselē, vai tu zini,
It's the heartbeat of life
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir dzīves sirdspuksti
Moving us with a love
Nozīmē, ka lyrics: Pārvietojot mūs ar mīlestību
That's never ever ever gonna die
Nozīmē, ka lyrics: Ka nekad vēl arvien būs jāmirst
The song is alive
Nozīmē, ka lyrics: Dziesma ir dzīvs

It's pushing down walls, driving out doubt
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir nosēdināja sienām, braucot ārpus šaubām
No power on earth's gonna drown it out
Nozīmē, ka lyrics: Nekādi spēki zemes virsū būs noslīcināt ārpus
And in the middle of the night his voice will lead us
Nozīmē, ka lyrics: Un nakts vidū viņa balss novedīs mūs
And the music plays on
Nozīmē, ka lyrics: Un mūzikas pavadībā
When we start to sing the song
Nozīmē, ka lyrics: Kad mēs sāk dziedāt dziesmu
No nothing's gonna stop the faithful love of jesus
Nozīmē, ka lyrics: Neviens neko gatavojas pārtraukt uzticīgi Jēzus mīlestību
It's the living, breathing message
Nozīmē, ka lyrics: Tā ir dzīves, elpošana ziņojumu
Of the mercy of our god
Nozīmē, ka lyrics: No mūsu Dieva žēlastību

(repeat chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (atkārtot koris)

Welling up in us, a love beyond compare
Nozīmē, ka lyrics: Sakāpušas mūsos, mīlestība ārpus salīdzināt
Spilling from the lips of the believers everywhere
Nozīmē, ka lyrics: Izliešanu no lūpām visur ticīgo

Don't you know, don't you know, don't you know
Nozīmē, ka lyrics: Vai ne jūs zināt, jūs nezinu, vai tu zini
The song is alive
Nozīmē, ka lyrics: Dziesma ir dzīvs
Don't you know, don't you know, don't you know
Nozīmē, ka lyrics: Vai ne jūs zināt, jūs nezinu, vai tu zini

(repeat chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (atkārtot koris)

It's pushing down walls, it's driving out doubt
Nozīmē, ka lyrics: Tas nosēdināja sienām, tā ir braukšanas ārpus šaubām
Don't you know
Nozīmē, ka lyrics: Vai tu zini
The Song Is Alive (Dziesma ir dzīvs) Lyrics The Song Is Alive (Dziesma ir dzīvs) Lyrics-2 The Song Is Alive (Dziesma ir dzīvs) Lyrics-3 The Song Is Alive (Dziesma ir dzīvs) Lyrics-4

Vēl albumi no Punktu, Grace