A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love He Has for You (Viņš ir jūsu mīlestība) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: The Whole Truth-3 (Visu patiesību-3)

When you're living for the love of
Nozīmē, ka lyrics: Kad jūs dzīves mīlestību
A lifetime
Nozīmē, ka lyrics: Kalpošanas laiks
You wonder if the waiting will ever end
Nozīmē, ka lyrics: Brīnums, ja kādreiz beigsies gaidīšana
And the right from the wrong
Nozīmē, ka lyrics: Un tieši no nepareizi
That you've guarded so long
Nozīmē, ka lyrics: Ka esmu apsargā tik ilgi
Is closer that it's ever been
Nozīmē, ka lyrics: Ir tuvāk, ka tas jebkad bijis
But sometimes a moment of weakness
Nozīmē, ka lyrics: Bet dažreiz mirkļa vājums
Can sacrifice the treasure of time
Nozīmē, ka lyrics: Varat ziedot laiku dārgumu
And cause you to miss the miracle
Nozīmē, ka lyrics: Un izraisīt jūs garām uz brīnumu
That god longs for you to find
Nozīmē, ka lyrics: Dievs ilgojas jūs varētu atrast

[Chorus]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus]
There's a love he has for you
Nozīmē, ka lyrics: Tur ir mīlestība, kas viņš ir, lai jūs
There's a heart that he's been saving
Nozīmē, ka lyrics: Nav sirds, ka viņš ir ietaupījumi
There's a joy beyond all measure
Nozīmē, ka lyrics: Nav prieka pēc visiem pasākumiem
That only comes from waiting
Nozīmē, ka lyrics: Tas tikai nāk no gaidīšanas
There's a love he has for you
Nozīmē, ka lyrics: Tur ir mīlestība, kas viņš ir, lai jūs
It's more than the hope you're holding to
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir vairāk nekā tev rokā ar cerību
And you will find the only love that's true
Nozīmē, ka lyrics: Un jūs atradīsiet tikai mīlestība, kas ir patiess
Is the love he has for you
Nozīmē, ka lyrics: Ir mīlestība, kas viņš ir, lai jūs

When you're torn between today
Nozīmē, ka lyrics: Kad esam plosītos starp šodien
And tomorrow
Nozīmē, ka lyrics: Un rīt
And holding out for something you
Nozīmē, ka lyrics: Un tur jūs kaut ko
Cannot see
Nozīmē, ka lyrics: Nevar redzēt
There's a strength you can find
Nozīmē, ka lyrics: Tur ir spēks, kas var atrast
Knowing in god's own time
Nozīmē, ka lyrics: Zinot, Dievs savā laikā
You'll discover what he meant to be
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atklāsiet, ka viņš gribēja būt
'Cause love like the father intended
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt mīlestību kā tēvs, kas paredzēta
Is more than just a state of the heart
Nozīmē, ka lyrics: Ir vairāk nekā tikai valsts centrā
So don't give up hope in the holding on
Nozīmē, ka lyrics: Tātad nav atmest cerību saimniecības
'Cause no matter who you are
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt neatkarīgi no tā, kas jūs esat

[Chorus]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus]
The Love He Has for You (Viņš ir jūsu mīlestība) Lyrics The Love He Has for You (Viņš ir jūsu mīlestība) Lyrics-2 The Love He Has for You (Viņš ir jūsu mīlestība) Lyrics-3 The Love He Has for You (Viņš ir jūsu mīlestība) Lyrics-4

Vēl albumi no Punktu, Grace