A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (Giver un dāvanu-2) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Home for the Holidays-13 (Mājās, brīvdienās-13)

Three men and a star in the sky
Nozīmē, ka lyrics: Trīs vīrieši un zvaigznes debesīs
Oh what I would give for a wisdom so bright
Nozīmē, ka lyrics: AI ko es dotu gudrību tik spilgts
One girl with a journey to make
Nozīmē, ka lyrics: Viena meitene ar braucienu, lai
Oh how I wish I was that brave
Nozīmē, ka lyrics: Ak cik es vēlos, es biju tik drosmīgs

Fearless, shameless, faith through the dark
Nozīmē, ka lyrics: Bezbailīgs, bezkaunīgs, ticība pa tumsu
How I wish I was as strong as they are
Nozīmē, ka lyrics: Kā es vēlos man bija tik stipra, cik tās ir

You say come to me wait no more
Nozīmē, ka lyrics: Jūs sakāt, nāc man jāgaida ne vairāk
I give you all you're asking for
Nozīmē, ka lyrics: Es dodu jums viss, kas jums lūdz
Forget the lies this world has told
Nozīmē, ka lyrics: Aizmirstiet slēpjas šajā pasaulē ir teicis
I'll wrap your life in linen gold
Nozīmē, ka lyrics: Es ņemšu wrap jūsu dzīvē lina zelta
I'm more than just only
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu vairāk nekā tikai tikai
One night that's holy
Nozīmē, ka lyrics: Viena nakts, kas ir svēts
I?m your star and I'm your wish
Nozīmē, ka lyrics: Es? m savu zvaigzni, un es esmu jūsu vēlēšanos
Cause I am both the giver and the gift
Nozīmē, ka lyrics: Iemesls, es esmu gan giver un dāvanu

A child far away born in the night
Nozīmē, ka lyrics: Bērns dzimis tālu prom naktī
Too young to know what is meant for his life
Nozīmē, ka lyrics: Arī jaunieši zina, ko tiek domāts par viņa dzīvi
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Nozīmē, ka lyrics: Bet viņš būs augt un viņš tev patīk vairāk nekā ikviens var
And the world's gonna see a light where he stands
Nozīmē, ka lyrics: Un pasaule gatavojas redzēt gaismu kur viņš stāv

He'll say come to me wait no more
Nozīmē, ka lyrics: Viņš teiks nākt man jāgaida ne vairāk
I give you all you're asking for
Nozīmē, ka lyrics: Es dodu jums viss, kas jums lūdz

Forget the lies this world has told
Nozīmē, ka lyrics: Aizmirstiet slēpjas šajā pasaulē ir teicis
I'll wrap your life in linen gold
Nozīmē, ka lyrics: Es ņemšu wrap jūsu dzīvē lina zelta
I'm more than just only
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu vairāk nekā tikai tikai
One night that's holy
Nozīmē, ka lyrics: Viena nakts, kas ir svēts
I'm your star and I'm your wish
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu jūsu zvaigzne, un es esmu jūsu vēlēšanos
Cause I am both the giver and the gift
Nozīmē, ka lyrics: Iemesls, es esmu gan giver un dāvanu

Christmas Eve, all I see
Nozīmē, ka lyrics: Ziemassvētku priekšvakarā, visi es redzu
Is snow on the trees
Nozīmē, ka lyrics: Sniega uz kokiem
And it's white and it glows
Nozīmē, ka lyrics: Un tas ir balts un tas mirdz
That's how I want to be
Nozīmē, ka lyrics: Lūk, kā es gribu būt

And You say come to me wait no more
Nozīmē, ka lyrics: Un jūs sakāt, nāc man jāgaida ne vairāk
I give you all you're asking for
Nozīmē, ka lyrics: Es dodu jums viss, kas jums lūdz
Forget the lies this world has told
Nozīmē, ka lyrics: Aizmirstiet slēpjas šajā pasaulē ir teicis
I'll wrap your life in linen gold
Nozīmē, ka lyrics: Es ņemšu wrap jūsu dzīvē lina zelta
I'm more than just only
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu vairāk nekā tikai tikai
One night that's holy
Nozīmē, ka lyrics: Viena nakts, kas ir svēts
I'm your star and I'm your wish
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu jūsu zvaigzne, un es esmu jūsu vēlēšanos
Cause I am both the giver and the gift
Nozīmē, ka lyrics: Iemesls, es esmu gan giver un dāvanu
The giver and the gift
Nozīmē, ka lyrics: Pasūtītāju un dāvanu
The Giver and the Gift-2 (Giver un dāvanu-2) Lyrics The Giver and the Gift-2 (Giver un dāvanu-2) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace