A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Steady On-2 (Stabila uz 2) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Point of Grace Gift Tin (Punktu žēlastības dāvanu alvas)

Kicking up the dust, heaven or bust
Nozīmē, ka lyrics: Uzjundīja putekļus, debesīs vai krūšutēls
We're headed for the promised land
Nozīmē, ka lyrics: Mēs dodamies uz apsolīto zemi
Since the moment we believed, we've been eager to leave
Nozīmē, ka lyrics: Kopš brīža, kad mēs ticējām, mēs esam bijuši dedzīgi vēloties iet projām
Like a child tugging daddy's hand
Nozīmē, ka lyrics: Kā bērns tēta rokas un pavilka
May we never forget that patience is a virtue
Nozīmē, ka lyrics: Iespējams mēs nekad neaizmirsīšu, ka pacietība ir laba īpašība
Calm our anxious feet so faithful hands can serve you lord
Nozīmē, ka lyrics: Mieru mūsu nemierīgi pēdas tik uzticīgs rokās var kalpot jums kungs

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]

We run up ahead, we lag behind you
Nozīmē, ka lyrics: Mēs gatavojoties uz priekšu, mēs jums atpaliek
It's hard to wait when heaven's on our mind
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir grūti gaidīt, kad debesis ir uz mūsu prāta
Teach our restless feet to walk beside you
Nozīmē, ka lyrics: Mācīt mūsu nemierīgs kājām staigāt jums līdzās
'Cause in our hearts we're already gone
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt mūsu sirdis, mēs esam jau pagājis
Will you walk with us
Nozīmē, ka lyrics: Paiešos līdzi
Steady on
Nozīmē, ka lyrics: Rāmāk

We want to walk awhile
Nozīmē, ka lyrics: Mēs vēlamies klīst awhile
We know that every mile is bringing us closer home
Nozīmē, ka lyrics: Mēs zinām, ka katru jūdzi lietas mums tuvāk mājām
We want to tell the story
Nozīmē, ka lyrics: Mēs vēlamies pateikt stāsts
Of sinner bound for glory and turn to find we're not alone
Nozīmē, ka lyrics: Grēcinieks dodas uz slavu un pagrieziet, lai atrastu, ka mēs neesam vieni
When we walk in your light the lost will see you better
Nozīmē, ka lyrics: Kad mēs staigāt ar savu gaismas zaudēto redzēs jūs labāk
As the narrow road gets crowded lord won't you lead us...
Nozīmē, ka lyrics: Šaurā ceļa kļūst pārpildīti kungam nebūs jūs novest mūs...

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]

Steady me when the road of faith gets rocky
Nozīmē, ka lyrics: Stabila mani, kad izpaužas akmeņains ceļš ticībā
Oh ready me, for fears I cannot see
Nozīmē, ka lyrics: AI gatavs man bailes nevar redzēt
Lord won't you let me be a witness to your promise
Nozīmē, ka lyrics: Kungs tev neļaus man būt liecinieks jūsu solījums
Won't you steady me
Nozīmē, ka lyrics: Ne jūs mani stabila

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]

We run on up ahead, we lag behind you
Nozīmē, ka lyrics: Mēs palaist līdz priekšā, mēs atpaliek no jums
It's hard to wait when heaven's on our minds
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir grūti gaidīt, kad debesis ir uz mūsu prātus
Teach our restless feet to walk beside you
Nozīmē, ka lyrics: Mācīt mūsu nemierīgs kājām staigāt jums līdzās
'Cause in our hearts we're already gone
Nozīmē, ka lyrics: Izraisīt mūsu sirdis, mēs esam jau pagājis

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]

Will you walk with us
Nozīmē, ka lyrics: Paiešos līdzi
Steady on...
Nozīmē, ka lyrics: Rāmāk...
Steady On-2 (Stabila uz 2) Lyrics Steady On-2 (Stabila uz 2) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace