A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Speak Low-18 (Runā Low-18) Lyrics

Mākslinieku: Ronnell Bright (Ronnell Bright)

Albums: Thanks for the Memory-5 (Paldies par atmiņas-5)

Speak low when you speak, love,
Nozīmē, ka lyrics: Zemu runāt, kad jūs runājat, mīlestība,
Our summer day withers away
Nozīmē, ka lyrics: Mūsu vasaras dienā skausta prom
Too soon, too soon.
Nozīmē, ka lyrics: Pārāk ātri, pārāk ātri.

Speak low when you speak, love,
Nozīmē, ka lyrics: Zemu runāt, kad jūs runājat, mīlestība,
Our moment is swift, like ships adrift,
Nozīmē, ka lyrics: Mūsu moments ir ātra, kā kuģu adrift,
We're swept apart too soon.
Nozīmē, ka lyrics: Mēs esam nes intervālu pārāk ātri.

Speak low, darling speak low,
Nozīmē, ka lyrics: Zemu runāt, mīļā runāt klusi,
Love is a spark lost in the dark,
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība ir apmaldījies tumsā, dzirkstele
Too soon, too soon,
Nozīmē, ka lyrics: Pārāk ātri, pārāk ātri,
I feel wherever I go
Nozīmē, ka lyrics: Šķiet, lai kurp es dodos
That tomorrow is near, tomorrow is here
Nozīmē, ka lyrics: Ka rītdiena ir tuvu, rīt ir šeit
And always too soon.
Nozīmē, ka lyrics: Un vienmēr pārāk ātri.

Time is so old and love so brief,
Nozīmē, ka lyrics: Laiks ir tik vecs un mīlēt tik īss,
Love is pure gold and time a thief.
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība ir tīra zelta un laika zaglis.
We're late darling, we're late,
Nozīmē, ka lyrics: Mēs vēlu mīļais, mēs esam jau vēls,
The curtain descends, ev'rything ends
Nozīmē, ka lyrics: Aizkaru nolaižas, ev'rything galiem
Too soon, too soon,
Nozīmē, ka lyrics: Pārāk ātri, pārāk ātri,
I wait darling, I wait
Nozīmē, ka lyrics: Es gaidīt, mīlulīt, es gaidīt
Will you speak low to me,
Nozīmē, ka lyrics: Jums būs runāt zemu mani,
Speak love to me and soon.
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība ar mani runāt un drīz.
Speak Low-18 (Runā Low-18) Lyrics