A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Something So Good-1 (Kaut ko tik labu-1) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Free to Fly (Brīvi lidot)

We've got something so good
Nozīmē, ka lyrics: Mēs esam ieguvuši kaut ko tik labu
We're gonna show you
Nozīmē, ka lyrics: Gribam jums parādīt
It makes me happy
Nozīmē, ka lyrics: Tas padara mani laimīgu
Always makes me feel free
Nozīmē, ka lyrics: Vienmēr liek man justies brīvi
When I'm in His hands
Nozīmē, ka lyrics: Kad es esmu viņa rokās
Do you understand
Nozīmē, ka lyrics: vai tu saproti
Not trying to sell you
Nozīmē, ka lyrics: Nav mēģina pārdot jums
I'm only trying to tell you
Nozīmē, ka lyrics: Es cenšos pateikt
That His love is for real
Nozīmē, ka lyrics: Viņa mīlestība ir patiesa
It's there for you to feel
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir tur, lai jūs varētu justies
There is no reason to run from the One
Nozīmē, ka lyrics: Nav iemesla, lai palaistu vienu no
Who can free you oh yeah
Nozīmē, ka lyrics: Kurš var atbrīvot tevi Ak jā

[Chorus:]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus:]
We've got something so good
Nozīmē, ka lyrics: Mēs esam ieguvuši kaut ko tik labu
We're gonna show you
Nozīmē, ka lyrics: Gribam jums parādīt
Stand in His light you'll see
Nozīmē, ka lyrics: Jūs redzēsiet gaismu kandidēt
It's gonna shine through
Nozīmē, ka lyrics: It's gonna spīdēt cauri

Open you heart it's real
Nozīmē, ka lyrics: Atvērtu sirdi, tā ir īsta
And waiting for you
Nozīmē, ka lyrics: Un gaida jūs
We've got something so good
Nozīmē, ka lyrics: Mēs esam ieguvuši kaut ko tik labu
All through the highs and lows
Nozīmē, ka lyrics: Visiem, izmantojot kāpumi un kritumi
The only thing you need to know
Nozīmē, ka lyrics: Vienīgais, kas jums jāzina
Is that Jesus will be true
Nozīmē, ka lyrics: Ka Jēzus būs taisnība
He's there to comfort you
Nozīmē, ka lyrics: Viņš ir tur, lai mierinātu jūs
You're not the only one
Nozīmē, ka lyrics: Tu neesi vienīgā
Who feels like everything you've done
Nozīmē, ka lyrics: Kurš jūtas kā visu, ko tu izdarīji
Is measured in pain
Nozīmē, ka lyrics: Tiek mērīta sāpes
Come in from the rain
Nozīmē, ka lyrics: Nāk no lietus
There's no reason to run from the One
Nozīmē, ka lyrics: Nav iemesla, lai palaistu vienu no
Who can free you oh yeah
Nozīmē, ka lyrics: Kurš var atbrīvot tevi Ak jā

[Chorus]
Nozīmē, ka lyrics: [Chorus]

A love we can give
Nozīmē, ka lyrics: Mēs varam dot mīlestību
A love we can share
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestību, mēs varam dalīties
A love that is more than money can buy
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība, kas ir lielāka par naudu var nopirkt
I believe
Nozīmē, ka lyrics: Es uzskatu, ka
That He'll
Nozīmē, ka lyrics: Ka viņš būs
Set you free
Nozīmē, ka lyrics: Noteikti esat brīvi
Something So Good-1 (Kaut ko tik labu-1) Lyrics Something So Good-1 (Kaut ko tik labu-1) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace