A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rain Down on Me-5 (Lietus lejup uz mani-5) Lyrics

Mākslinieku: Point of Grace (Punktu, Grace)

Albums: Point of Grace Gift Tin-2 (Punktu žēlastības dāvanu alvas-2)

Showers of sadness flood my soul
Nozīmē, ka lyrics: Skumju dušas plūdu manā dvēselē
In the dryness of my pain
Nozīmē, ka lyrics: Jo manas sāpes sausumu
I watch for the rainbow
Nozīmē, ka lyrics: Skatīties, lai varavīksnes
When my heart turns gray
Nozīmē, ka lyrics: Kad mana sirds kļūst pelēks
As I long for yesterday
Nozīmē, ka lyrics: Kā es ilgi, vakar
I know that I need you
Nozīmē, ka lyrics: Zinu, ka tu man esi vajadzīgs
In the time that I stray
Nozīmē, ka lyrics: Reize, kad es stray
So I'll follow like night after day
Nozīmē, ka lyrics: Lai jums sekot kā naktī pēc dienas

(Chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (Chorus)
I need you to rain down on me please pour down your light
Nozīmē, ka lyrics: Man vajag jūs, lai lietus uz leju man lūdzu ieliet leju jūsu gaisma
For this is my life-line
Nozīmē, ka lyrics: Tas ir mans dzīves līnija
I need you to rain down on me
Nozīmē, ka lyrics: Man vajag jūs, lai lietus uz mani
The weather is fine when you rain on me
Nozīmē, ka lyrics: Laika apstākļi ir labi, kad lietus uz mani
The weather is fine when you rain on me
Nozīmē, ka lyrics: Laika apstākļi ir labi, kad lietus uz mani

The power of gladness takes control
Nozīmē, ka lyrics: Prieks varu pārņem kontroli
When it's streaming from Your face
Nozīmē, ka lyrics: Kad tas tiek straumēts no sejas
You vanish my sorrow
Nozīmē, ka lyrics: Izgaist mana bēdu
You wash it away
Nozīmē, ka lyrics: Jūs to aizskalo
Like the sunlight in the rain
Nozīmē, ka lyrics: Tāpat kā saules lietus
I know that I need You
Nozīmē, ka lyrics: Zinu, ka tu man esi vajadzīgs
In the time that I stray
Nozīmē, ka lyrics: Reize, kad es stray
So I'll follow like night after day
Nozīmē, ka lyrics: Lai jums sekot kā naktī pēc dienas

(Repeat Chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (Atkārtot Chorus)

Holy water falls as I lift my eyes
Nozīmē, ka lyrics: Svēts ūdens krīt kā es paceļu acis
From my own fate
Nozīmē, ka lyrics: No savu likteni
Then heaven flows straight through my
Nozīmē, ka lyrics: Taisni caur debesīm tad plūsmu manu
heart as it carries your embrace
Nozīmē, ka lyrics: sirds, jo tas nes jūsu apskāviens

(Repeat Chorus)
Nozīmē, ka lyrics: (Atkārtot Chorus)

The weather is fine when you rain on me
Nozīmē, ka lyrics: Laika apstākļi ir labi, kad lietus uz mani
Rain Down on Me-5 (Lietus lejup uz mani-5) Lyrics Rain Down on Me-5 (Lietus lejup uz mani-5) Lyrics-2

Vēl albumi no Punktu, Grace