A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poor Butterfly-13 (Nabaga tauriņš-13) Lyrics

Mākslinieku: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albums: Definitive Gold-5 (Galīgo Gold-5)

There's a story told of a little Japanese
Nozīmē, ka lyrics: Tur ir stāsts, kas stāstīja par maz japāņu
Sitting demurely 'neath the cherry blossom trees
Nozīmē, ka lyrics: Atturīgi sēdēja ķiršu ziedu koki 'neath
Miss Butterfly's her name
Nozīmē, ka lyrics: Miss Butterfly ir viņas vārds
A sweet little innocent child was she
Nozīmē, ka lyrics: Viņa bija salds maz nevainīgu bērnu
Till a fine young American from the sea
Nozīmē, ka lyrics: Naudas sodu jauniešu American no jūras līdz
To her garden came
Nozīmē, ka lyrics: Viņas dārzu nāca
They met beneath the cherry blossoms every day
Nozīmē, ka lyrics: Viņi tikās zem ķiršu ziediem katru dienu
And he taught her how to love the American way
Nozīmē, ka lyrics: Un viņš mācīja viņai kā mīlestības American veids
To love with a soul 'twas easy to learn
Nozīmē, ka lyrics: Mīlēt ar dvēseli ' twas viegli apgūt
Then he sailed away with a promise to return
Nozīmē, ka lyrics: Tad viņš devās prom ar solījumu atgriezties

Poor Butterfly 'neath the blossoms waiting
Nozīmē, ka lyrics: Nabaga Butterfly 'neath ziedi, kas gaida
Poor Butterfly, for she loved him so
Nozīmē, ka lyrics: Nabaga tauriņš, jo viņa mīlēja viņu tik
The moments pass into hours
Nozīmē, ka lyrics: Momentus iet uz stundām
The hours pass into years
Nozīmē, ka lyrics: Stundas iet uz gadu
And as she smiles through her tears
Nozīmē, ka lyrics: Un kā viņa smaida caur asarām
She murmurs low
Nozīmē, ka lyrics: Viņa klusi nomurmina
The moon and I
Nozīmē, ka lyrics: Mēness, un es
Know that he'll be faithful
Nozīmē, ka lyrics: Zinu, ka viņš ir uzticīgs
I'm sure he'll come to me by and by
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu pārliecināts, ka viņš nāk pie manis pēc laiciņa
But if he won't come back
Nozīmē, ka lyrics: Bet, ja viņš nebūs nākt atpakaļ
Then I'll never sigh or cry
Nozīmē, ka lyrics: Tad es ņemšu nekad nopūsties vai raudāt
I just must die
Nozīmē, ka lyrics: Man ir jāmirst
Poor Butterfly
Nozīmē, ka lyrics: Nabaga tauriņš
Poor Butterfly-13 (Nabaga tauriņš-13) Lyrics

Vēl albumi no NAT King Cole