A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poinciana (Song of the Tree)-1 (Poinciana (koka dziesma) -1) Lyrics

Mākslinieku: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albums: 50 Essential Classics-1 (50 būtiskiem Classics-1)

Sing a song. through the trees.
Nozīmē, ka lyrics: Dziedāt dziesmu. caur kokiem.

Trees, sigh to me,
Nozīmē, ka lyrics: Kokiem, nopūta pie manis,
Soon my love, I will see.
Nozīmē, ka lyrics: Drīz vien mana mīlestība, es redzu.

Poinciana,
Nozīmē, ka lyrics: Poinciana,
Your branches speak to me of love.
Nozīmē, ka lyrics: Jūsu filiāles runāt ar mani par mīlestību.
Pale moon is casting shadows from above.
Nozīmē, ka lyrics: Bālā mēness ir izšķirošā ēnas no augšas.

Poinciana,
Nozīmē, ka lyrics: Poinciana,
Somehow I feel the jungle heat
Nozīmē, ka lyrics: Kaut kā man šķiet, džungļu siltuma
Within me, there grows a rhythmic, savage
Nozīmē, ka lyrics: Manī, aug ritmisku, savage
Beat.
Nozīmē, ka lyrics: Pārspēt.

Love is everywhere, its magic perfume fills the air.
Nozīmē, ka lyrics: Mīlestība ir visur, tās burvju smaržu piepilda gaisu.
To and fro, you sway, my heart's in time,
Nozīmē, ka lyrics: Šurp un turp, šūpoties, mana sirds laikā,
I've learned to care.
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu iemācījies kārot.

Poinciana,
Nozīmē, ka lyrics: Poinciana,
From now until the dawning day,
Nozīmē, ka lyrics: No šī brīža līdz dawning diena
I'll learn to love forever come what may.
Nozīmē, ka lyrics: Būs jāiemācās mīlēt mūžīgi come to var.

Blow, tropic wind,
Nozīmē, ka lyrics: Trieciens, tropu vējš,
Sing a song through the trees.
Nozīmē, ka lyrics: Dziedāt dziesmu caur kokiem.
Trees, sigh to me
Nozīmē, ka lyrics: Kokiem, nopūta pie manis
Soon my love, I will see.
Nozīmē, ka lyrics: Drīz vien mana mīlestība, es redzu.

Poinciana
Nozīmē, ka lyrics: Poinciana
Poinciana (Song of the Tree)-1 (Poinciana (koka dziesma) -1) Lyrics

Vēl albumi no NAT King Cole