A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pile of Doubt (Kaudzi ar šaubām) Lyrics

Mākslinieku: Green Carnation (Green Carnation)

Albums: The Quiet Offspring (Kluss pēcnācējiem)

I've been badly beaten
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu smagi piekauts
But somehow I've stumbled on
Nozīmē, ka lyrics: Bet kaut kā es esmu stumbled uz
And this wonderland you planed for me
Nozīmē, ka lyrics: Un šīs brīnumzemes ēvelēti man
Never felt like home
Nozīmē, ka lyrics: Nekad nav izjutuši kā mājās
And the more I tried the more I realized
Nozīmē, ka lyrics: Un vairāk es centos, jo vairāk es sapratu

I don't believe in things I cannot see
Nozīmē, ka lyrics: Es nedomāju, ka ir lietas, ko nevar redzēt
I've had enough
Nozīmē, ka lyrics: Man bija pietiekami daudz
Don't you understand I'm half the man?
Nozīmē, ka lyrics: Vai jūs saprotat, es esmu pusi cilvēks?
I've said enough
Nozīmē, ka lyrics: Esmu teica tik daudz
The life I used to live I have left behind
Nozīmē, ka lyrics: Es mēdzu dzīvot dzīvi ir palikuši
The pile of doubt you had in me went on to shine I am over
Nozīmē, ka lyrics: Šaubu, jums bija mani turpināja spīdēt kaudzes, es esmu vairāk nekā
I am gathered, strong unstoppable
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu apkopota, spēcīga unstoppable

You remember how I used to be
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atceraties, kā es mēdzu būt
You remember a connection so strong
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atceraties, tik spēcīgs savienojums
You remember how sweet it was
Nozīmē, ka lyrics: Jūs atceraties, cik salda tā bija
You remember only you
Nozīmē, ka lyrics: Atceries, ka tikai jūs
But the more I tried the more I realized
Nozīmē, ka lyrics: Bet vairāk es centos, jo vairāk es sapratu

I don't believe in things I cannot see
Nozīmē, ka lyrics: Es nedomāju, ka ir lietas, ko nevar redzēt
I've had enough
Nozīmē, ka lyrics: Man bija pietiekami daudz
Don't you understand I'm half the man?
Nozīmē, ka lyrics: Vai jūs saprotat, es esmu pusi cilvēks?
I've said enough
Nozīmē, ka lyrics: Esmu teica tik daudz
The life I used to live I have left behind
Nozīmē, ka lyrics: Es mēdzu dzīvot dzīvi ir palikuši
The pile of doubt you had in me went on to shine
Nozīmē, ka lyrics: Kaudzi ar šaubām, jums bija mani turpināja spīdēt

I am over
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu vairāk nekā
I am gathered, strong unstoppable
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu apkopota, spēcīga unstoppable

I don't believe in things I cannot see
Nozīmē, ka lyrics: Es nedomāju, ka ir lietas, ko nevar redzēt
I've had enough
Nozīmē, ka lyrics: Man bija pietiekami daudz
Don't you understand I'm half the man?
Nozīmē, ka lyrics: Vai jūs saprotat, es esmu pusi cilvēks?
I've said enough
Nozīmē, ka lyrics: Esmu teica tik daudz
The life I used to live I have left behind
Nozīmē, ka lyrics: Es mēdzu dzīvot dzīvi ir palikuši
The pile of doubt you had in me went on to shine
Nozīmē, ka lyrics: Kaudzi ar šaubām, jums bija mani turpināja spīdēt
Pile of Doubt (Kaudzi ar šaubām) Lyrics