A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pick Yourself Up-65 (Paņemt sev līdz 65) Lyrics

Mākslinieku: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albums: George Shearing and Nat King Cole-1 (George, cirpšanai un Nat King Cole-1)

Pick yourself up,
Nozīmē, ka lyrics: Paņemt sev līdz,
Take a deep breath,
Nozīmē, ka lyrics: Dziļi ieelpoju,
Dust yourself off
Nozīmē, ka lyrics: Putekļu sevi pie
And start all over again.
Nozīmē, ka lyrics: Un sākt visu no jauna.

Nothing's impossible, I have found
Nozīmē, ka lyrics: Nekas nav neiespējams, ir atraduši
For when my chin is on the ground.
Nozīmē, ka lyrics: Kad mana zoda ir uz zemes.
I pick myself up,
Nozīmē, ka lyrics: Es sevi paceltu,
Dust myself off
Nozīmē, ka lyrics: Putekļu sevi pie
And start all over again.
Nozīmē, ka lyrics: Un sākt visu no jauna.

Don't lose your confidence
Nozīmē, ka lyrics: Nezaudē savu uzticību
If you slip
Nozīmē, ka lyrics: Ja jūs buksēšana
Be grateful for a pleasant trip
Nozīmē, ka lyrics: Pateicīgs par patīkamu braucienu
And pick yourself up,
Nozīmē, ka lyrics: Un paņemt sev līdz,
Dust yourself off
Nozīmē, ka lyrics: Putekļu sevi pie
And start all over again.
Nozīmē, ka lyrics: Un sākt visu no jauna.

Work like a soul inspired
Nozīmē, ka lyrics: Strādāt kā dvēsele, kas iedvesmoja
Until the battle of the day is won.
Nozīmē, ka lyrics: Līdz dienā kaujas uzvarēja.
You may be sick and tired,
Nozīmē, ka lyrics: Jums var būt slims un noguris,
But you'll be a man, my son.
Nozīmē, ka lyrics: Bet tu būsi cilvēks, mans dēls.

Will you remember the famous men
Nozīmē, ka lyrics: Tu atcerēsies slaveni vīri
Who had to fall to rise again
Nozīmē, ka lyrics: Kurš bija krist atkal celties
They picked themselves up
Nozīmē, ka lyrics: Viņi paņēma sev
Dust themselves off
Nozīmē, ka lyrics: Putekļu sevi pie
And start'd all over again.
Nozīmē, ka lyrics: Un sākt pa visu vēlreiz.

Work like a soul inspired
Nozīmē, ka lyrics: Strādāt kā dvēsele, kas iedvesmoja
Till the battle of the day is won.
Nozīmē, ka lyrics: Līdz dienā kaujas uzvarēja.
You may be sick and tired,
Nozīmē, ka lyrics: Jums var būt slims un noguris,
But you'll be a man, my son.
Nozīmē, ka lyrics: Bet tu būsi cilvēks, mans dēls.

Will you remember the famous men
Nozīmē, ka lyrics: Tu atcerēsies slaveni vīri
Who had to fall to rise again?
Nozīmē, ka lyrics: Kurš bija krist atkal celties?
So take a deep breath
Nozīmē, ka lyrics: Tik dziļi ievelku elpu
Pick yourself up
Nozīmē, ka lyrics: Paņemt sev līdz
Dust yourself off
Nozīmē, ka lyrics: Putekļu sevi pie
And start all over again.
Nozīmē, ka lyrics: Un sākt visu no jauna.
Pick Yourself Up-65 (Paņemt sev līdz 65) Lyrics Pick Yourself Up-65 (Paņemt sev līdz 65) Lyrics-2

Vēl albumi no NAT King Cole