A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

People-50 (50 cilvēku) Lyrics

Mākslinieku: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albums: Platinum [Capitol]-8 (Platīna [Capitol] -8)

People,
Nozīmē, ka lyrics: Cilvēki,
People who need people,
Nozīmē, ka lyrics: Cilvēki, kuri ir vajadzīgi cilvēki,
Are the luckiest people in the world
Nozīmē, ka lyrics: Ir luckiest cilvēku pasaulē
We're children, needing other children
Nozīmē, ka lyrics: Mēs esam bērni, nepieciešams citiem bērniem
And yet letting a grown-up pride
Nozīmē, ka lyrics: Un vēl, ļaujot Grown-Up lepnums
Hide all the need inside
Nozīmē, ka lyrics: Paslēpt visu vajadzību iekšpusē
Acting more like children than children
Nozīmē, ka lyrics: Vairāk kā bērniem nekā bērni uzvedas
Lovers are very special people
Nozīmē, ka lyrics: Mīļotājiem ir ārkārtīgi īpašiem cilvēkiem
They're the luckiest people in the world
Nozīmē, ka lyrics: Viņi ir luckiest cilvēku pasaulē
With one person one very special person
Nozīmē, ka lyrics: Ar vienu personu vienā ļoti īpašs cilvēks
A feeling deep in your soul
Nozīmē, ka lyrics: Dziļa sajūta jūsu dvēsele
Says you were half now you're whole
Nozīmē, ka lyrics: Saka, ka jums bija uz pusi, tagad jūs esat visai
No more hunger and thirst
Nozīmē, ka lyrics: Ne vairāk izsalkums un slāpes
But first be a person who needs people.
Nozīmē, ka lyrics: Bet vispirms ir persona, kurai ir vajadzīga cilvēkiem.

People who need people
Nozīmē, ka lyrics: Cilvēkiem, kam vajadzīga cilvēkiem
Are the luckiest people in the world
Nozīmē, ka lyrics: Ir luckiest cilvēku pasaulē
With one person one very special person
Nozīmē, ka lyrics: Ar vienu personu vienā ļoti īpašs cilvēks
No more hunger and thirst
Nozīmē, ka lyrics: Ne vairāk izsalkums un slāpes
But first be a person who needs people
Nozīmē, ka lyrics: Bet vispirms jābūt personai, kas cilvēkiem ir nepieciešams
People who need people
Nozīmē, ka lyrics: Cilvēkiem, kam vajadzīga cilvēkiem
Are the luckiest people in the world
Nozīmē, ka lyrics: Ir luckiest cilvēku pasaulē
People-50 (50 cilvēku) Lyrics

Vēl albumi no NAT King Cole