A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Penthouse Serenade (When We're Alone)-42 (Penthouse Serenade (tad, kad būsim vieni)-42) Lyrics

Mākslinieku: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albums: Penthouse Serenade-21 (Penthouse Serenade-21)

Picture a penthouse way up in the sky
Nozīmē, ka lyrics: Attēls penthouse ceļu augšup debesīs
With hinges on chimneys for stars to go by
Nozīmē, ka lyrics: Ar eņģēm uz skursteņiem zvaigznes, lai ietu uz
A sweet slice of heaven for just you and I
Nozīmē, ka lyrics: Salds šķēle debesīm tikai tu un es
When we're alone
Nozīmē, ka lyrics: Kad mēs esam vieni

From all of society we'll stay aloof
Nozīmē, ka lyrics: No visiem sabiedrību mēs palikt savrup
And live in propriety there on the roof
Nozīmē, ka lyrics: Un dzīvot tur pieklājība uz jumta
Two heavenly hermits, we will be in truth
Nozīmē, ka lyrics: Divi debesu vientuļnieki, mums būs patiesība
When we're alone
Nozīmē, ka lyrics: Kad mēs esam vieni

We'll view life's mad pattern
Nozīmē, ka lyrics: Mēs ņemšu apskatīt traks dzīves modelis
As we view old Manhattan
Nozīmē, ka lyrics: Kā mēs raugāmies veco Manhattan
Then we can thank our lucky stars
Nozīmē, ka lyrics: Pēc tam mēs varam pateikties mūsu laimīgajām zvaigznēm
That we're living as we are
Nozīmē, ka lyrics: Ka mēs esam dzīvo, kā mēs

In our little penthouse we'll always contrive
Nozīmē, ka lyrics: Mūsu mazā penthouse mums būs vienmēr pamanīties
To keep love and romance forever alive
Nozīmē, ka lyrics: Saglabāt mīlestību un romantiku mūžīgi dzīvs
In view of the Hudson, just over the drive
Nozīmē, ka lyrics: Ņemot vērā Hudson, tikai nedaudz vairāk diska
When we're alone
Nozīmē, ka lyrics: Kad mēs esam vieni
Penthouse Serenade (When We're Alone)-42 (Penthouse Serenade (tad, kad būsim vieni)-42) Lyrics

Vēl albumi no NAT King Cole