A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paradise-165 (Paradise-165) Lyrics

Mākslinieku: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albums: Mona Lisa [Excalibur]-2 (Mona Lisa [Excalibur] -2)

And then she holds my hand, mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad viņa tur manu roku, mm
And then I understand. mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad es saprotu. mm
Her eyes afire with one desire
Nozīmē, ka lyrics: Acis ar vienu vēlēšanos afire
Then a heavenly kiss
Nozīmē, ka lyrics: Pēc tam debesu skūpsts
Could I resist?
Nozīmē, ka lyrics: Es varētu pretoties?
And then she dims the light, mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad viņa kļūst blāvs gaismas, mm
And then she holds me tight. mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad viņa tur mani cieši. mm
Her kiss, each fond caress
Nozīmē, ka lyrics: Viņas skūpsts, katra patika vieglu rādītājpirksta
They lead the way to happiness
Nozīmē, ka lyrics: Viņi visu ceļu uz laimi
She takes me to paradise
Nozīmē, ka lyrics: Viņa ņem mani uz paradīzi

And then he holds my hand, mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad viņš tur manu roku, mm
And then I understand. mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad es saprotu. mm
His eyes afire with one desire
Nozīmē, ka lyrics: Acis ar vienu vēlēšanos afire
Then a heavenly kiss
Nozīmē, ka lyrics: Pēc tam debesu skūpsts
Could I resist?
Nozīmē, ka lyrics: Es varētu pretoties?
And then he dims the light, mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad viņš kļūst blāvs gaismas, mm
And then he holds me tight. mm
Nozīmē, ka lyrics: Un tad viņš tur mani cieši. mm
Her kiss, each fond caress
Nozīmē, ka lyrics: Viņas skūpsts, katra patika vieglu rādītājpirksta
They lead the way to happiness
Nozīmē, ka lyrics: Viņi visu ceļu uz laimi
She takes me to paradise
Nozīmē, ka lyrics: Viņa ņem mani uz paradīzi

Paradise-165 (Paradise-165) Lyrics

Vēl albumi no NAT King Cole